A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

QPTĐ-Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách lớn trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong quân đội sẽ góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và gia đình, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

 

Bảo hiểm y tế góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe quân nhân.

 

Nhận thức rõ vấn đề trên, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Trước hết, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền giáo dục và phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực, chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc; phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chế độ chính sách BHXH, BHYT đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Thủ đô. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát các văn bản hướng dẫn về công tác BHXH, BHYT, ứng dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, bảo đảm kịp thời, chính xác và hiệu quả.


Cùng với đó, Bộ Tư lệnh chú trọng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT, nhất là ở đơn vị cơ sở. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Với những biện pháp đồng bộ, cụ thể, công tác chính sách BHXH, BHYT của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT ở các cơ quan Cán bộ, Quân lực, Tài chính và Quân y các cấp luôn có tinh thần trách nhiệm cao, kế thừa và tích lũy được kinh nghiệm trong thực hiện công tác BHXH, BHYT. Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị và giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT như: Hưu trí, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, tử tuất, thai sản... với số lượng hàng nghìn trường hợp; cấp hàng chục nghìn thẻ BHYT cho các đối tượng. Các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách đều được giải quyết thỏa đáng, không để xảy ra sai sót.


Đặc biệt, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chính sách BHYT đối với quân nhân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai, thực hiện chính sách BHYT quân nhân theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, theo đó 100% quân nhân tham gia BHYT từ năm 2018. 


Có thể nói, chính sách BHYT đối với quân nhân tại ngũ là một nội dung mới, thay đổi phương thức thực hiện và nguồn bảo đảm tài chính trong khám, chữa bệnh thường xuyên của quân nhân từ ngân sách Nhà nước sang quỹ BHYT và được áp dụng đối với các đối tượng thụ hưởng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ. Phương thức mới này giúp quân nhân tham gia BHYT được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, không phân biệt địa giới hành chính và cũng không phân biệt đó là cơ sở khám, chữa bệnh của hệ thống quân y trong quân đội hay cơ sở khám, chữa bệnh dân y. Khi tham gia khám, chữa bệnh, quân nhân được chuyển tuyến điều trị ở trong các cơ sở khám, chữa bệnh quân y hoặc dân y, hoặc là được chuyển tuyến điều trị xen giữa quân y và dân y. Chính sách BHYT quân nhân có phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT cao nhất, không áp dụng điều kiện, tỷ lệ thanh toán, không phải cùng chi trả cho phí khám, chữa bệnh như nhiều đối tượng tham gia BHYT khác.


Trong thời gian tới, công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn về phương thức tổ chức, trách nhiệm trong bảo đảm an sinh xã hội, quyền lợi chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh của người tham gia, trong đó có quân nhân. Nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có những đặc thù. Điều đó đòi hỏi cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách BHXH, BHYT của Bộ Tư lệnh phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững chính sách và các đối tượng chính sách, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, vừa đảm bảo bí mật quân sự, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT. Đồng thời, phát huy thành tích đã đạt được, tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, động viên cán bộ, chiến sĩ  yên tâm công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Đức Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ