A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

 

QPTĐ-Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) trên địa bàn, những năm qua, quận Ba Đình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Hà Nội kiểm tra công tác giáo dục QP-AN quận Ba Đình.

Thượng tá Phan Tử Lăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN quận cho biết: “Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trước hết phải thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN đúng quy định”. Theo đó, hàng năm Hội đồng Giáo dục QP-AN quận và các phường được kiện toàn đầy đủ về số lượng, đúng thành phần cơ cấu, hoạt động theo quy chế, kế hoạch và phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN. Quá trình thực hiện, các thành viên trong Hội đồng luôn nêu cao vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với chức trách được giao. Do vậy, hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN quận luôn đi vào nền nếp, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, hoạt động đúng quy chế đề ra.

Hội đồng Giáo QP-AN quận đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nhiệm vụ, công tác giáo dục QP-AN vào chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy và UBND cùng cấp, đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận. Đối với công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng và an ninh ở địa phương, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tế để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng qua các phương tiện thông tin truyền thông gắn với tổ chức hội nghị triển khai hiệp đồng phân công, giao nhiệm vụ, để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhằm thúc đẩy công tác giáo dục QP-AN của quận đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, căn cứ vào Kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố, Thường trực Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN quận xây dựng kế hoạch và giao cho Ban CHQS quận, Trung tâm Chính trị quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, quân số 170 đồng chí; 20 lớp thuộc đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng, quân số trên 1.000 đồng chí, bảo đảm đúng thời gian, nội dung, chương trình. Kết thúc bồi dưỡng, các học viên đều được tổ chức viết thu hoạch để đánh giá kết quả, chất lượng đạt trên 70% khá, giỏi. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục QP-AN quận còn theo dõi, chỉ đạo giáo dục QP-AN cho trên 14.000 học sinh các trường THPT và Trung cấp trên địa bàn. Tổ chức các buổi nói chuyện thời sự về biển, đảo, kết hợp lồng ghép trong các buổi học tập nghị quyết, tập huấn cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương. Qua đó giúp cho cán bộ, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong quận có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch.

Kết quả công tác giáo dục QP-AN trong những năm qua của quận Ba Đình đã góp phần quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường củng cố niềm tin với Đảng, lòng tự hào, ý thức tự tôn, truyền thống của dân tộc; đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Qua đó, gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh ở địa phương trong điều kiện đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, khẳng định tính đúng đắn và vị trí, vai trò của công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới.

Đức Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bâng khuâng Đông về…

Bâng khuâng Đông về…

Đêm nằm tự dưng thấy lành lạnh, giấc ngủ bị đánh thức, vội vàng mở mắt ra, cái lạnh càng cảm nhận rõ, khắp da thịt đâu ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ