A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính trị-tinh thần: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân dân Thủ đô

Bài 3: Xây dựng, củng cố thế trận lòng dân

QPTĐ- Tiềm lực chính trị, tinh thần là thành tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng, an ninh chứa đựng trong tố chất con người, trong truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc và trong hệ thống chính trị. Đây là khả năng tiềm tàng về chính trị tinh thần có thể huy động nhằm tạo ra sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trước hết là xây dựng lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt đẹp của chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Hà Nội 2.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Với vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Thủ đô Hà Nội luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy”, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân Thủ đô phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội toàn diện, có chiều sâu, thực sự vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, xây dựng tiềm lực, phát huy nhân tố chính trị-tinh thần là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát huy các nhân tố khác, qua đó nâng cao sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội “Văn hiến-Văn Minh-Hiện đại”, xứng tầm Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình.

Nhận định và dự báo đúng đặc điểm, tình hình, với chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về quốc phòng, những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức quán triệt và triển khai học tập các quan điểm mới, tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc trong tình hình mới.

Đồng thời tăng cường đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào chế độ XHCN, vào sự nghiệp đổi mới Thủ đô và đất nước. Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đề ra quan điểm, chủ trương xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố. Chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành xã hội theo pháp luật và điều hành lĩnh vực quốc phòng, khu vực phòng thủ. Coi trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc-nền tảng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” được Thành phố đặc biệt chú trọng. Thành phố chỉ đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tham gia tích cực, trách nhiệm thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế-Đô thị, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội... mở chuyên trang, chuyên mục: Quốc phòng Thủ đô, Vì An ninh Thủ đô, Quân sự địa phương, An toàn phòng cháy, chữa cháy... với nội dung, hình thức phong phú theo kế hoạch chặt chẽ. Thành phố chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố xuất bản Báo Quốc phòng Thủ đô (báo in và báo điện tử), Chuyên đề An ninh Thủ đô; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã mở chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh và Cổng thông tin điện tử; đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng phóng viên và đội ngũ cộng tác viên, với các đề tài, bản tin và hình ảnh phản ánh đầy đủ, toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoạt động của lực lượng vũ trang thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp tham mưu, tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hàng chục nghìn người thuộc các đối tượng 2, 3, 4, đối tượng 4 mở rộng và chức sắc, chức việc tôn giáo, đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, chất lượng không ngừng được nâng lên, đồng thời thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên theo quy định. Qua đó, tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

PHƯƠNG LINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ