A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

 

QPTĐ-Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày 25-5-2016, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện, trở thành phong trào hành động cách mạng có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành  ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô.

Ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1-9-2016 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Chỉ thị 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô; ban hành Kế hoạch số 688-KH/ĐU, ngày 27/10/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh và LLVT Thủ đô; Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc đúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của LLVT Thủ đô.

Cùng với đó, chỉ đạo Cục Chính trị làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc và phối hợp với các quận, huyện, Thị ủy chỉ đạo 30 Đảng bộ Quân sự quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, bổ sung nội dung, chuẩn mực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm cho các đối tượng gắn với triển khai tuyên truyền, học tập “Lời Bác Hồ dạy”, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm từ Đảng ủy Bộ Tư lệnh đến các cấp ủy, chi bộ cơ sở; chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tự phê bình và phê bình, chủ động khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, đảng viên, quần chúng...

Từ những giải pháp sát, đúng và trúng với thực tiễn, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động đã góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Điển hình, Bộ Tư lệnh đã tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Quốc phòng diễn tập MB-17, diễn tập KVPT thành phố Hà Nội HN-19, diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập thực nghiệm nội dung quân sự chủ trì tham mưu xử lý tình huống A2, diễn tập tác chiến không gian mạng; phối hợp tham mưu diễn tập chống khủng bố, phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, được các cấp đánh giá cao; chỉ đạo 30/30 quận, huyện, thị xã diễn tập KVPT và PCLB; 100% các xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ sát thực tế, chất lượng, an toàn tuyệt đối. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức, tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết “điểm nóng” tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức: Thành lập Tổ công tác, thực hiện “3 cùng” với nhân dân; nắm chắc tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 và Cuộc vận động, Bộ Tư lệnh tiếp tục tập trung vào phương hướng, mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của trên về Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 1 tập trung, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ 3, nhiệm kỳ (2020-2025), góp phần xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện.

Cát Tường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ