A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng:

Đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

QPTĐ-Sáng 5-12, phát biểu tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND thành phố Hà Nội, khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.   

Tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; các cấp, các ngành đã quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Toàn cảnh phiên họp.

Công tác cán bộ luôn được xác định là then chốt của then chốt. Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, ngày 7/8/2023 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 171-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Thành phố; Thành ủy cũng ban hành Đề án tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ các ban, ngành, sở Thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2024-2025. 

Kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. Ước cả năm 2023, GRDP của Thành phố tăng 6,27%, thấp hơn kịch bản đề ra nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%); GRDP bình quân đầu người ước đạt 150 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022 (trong đó, thu nội địa năm 2023 ước đạt 373,1 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 93,18%); chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 504,89 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng  phát biểu tại kỳ họp.

FDI đạt 2.874 triệu USD, tăng 62%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%; lượng khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội dự kiến đạt 24 triệu lượt khách (20 triệu lượt khách nội địa; 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 4,5% - đạt mục tiêu đề ra (CPI bình quân 11 tháng tăng 1,8%).

Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô trong tương lai như: Phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6; dự kiến Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố; khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027...

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Những thành quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND Thành phố; sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô. Hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả, như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu, đánh giá tại kỳ họp thứ 12 là: “làn gió tươi mới, điển hình trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước”. HĐND Thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng các nội dung, những vấn đề quan trọng, cấp thiết, sát yêu cầu thực tiễn của Thành phố, cử tri và nhân dân quan tâm để ban hành Nghị quyết và giám sát, tái giám sát, chất vấn, giải trình nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của Thành phố.

Chủ đề của năm  2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới, trách nhiệm của HĐND các cấp và các vị đại biểu HĐND Thành phố. Ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri, nhân dân Thủ đô đã chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Nhấn mạnh năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đại hội Đảng bộ Thành phố, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề của năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng. Các đại biểu cần phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với các Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, Bí thư Thành ủy đề nghị, HĐND Thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục chủ động, tích cực, đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Lựa chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; cân đối bố trí nguồn lực đầu tư; ban hành các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển chung của Thành phố và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước chặt chẽ theo quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Tôi đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hữu Thu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ