A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ quận Ba Đình

Quyết tâm mới, động lực mới

QPTĐ-Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, khép lại chặng đường 5 năm phấn đấu với nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, mở ra vận hội mới đưa Ba Đình tiếp tục bứt phá đi lên.

Xây dựng quận Ba Đình là điển hình về đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đề ra các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó, ngành du lịch chiếm 6%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao hằng năm từ 5%-10%. Về văn hóa-xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%. Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia cơ bản đạt 100%. Duy trì 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố dưới 0,5%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Về xây dựng Đảng, số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm là 200 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên… 

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và cấp ủy đảng trong quận đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Quận ủy đã khẩn trương hoàn thiện 7 chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá. Trong đó, quận sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XXVI đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó, thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI trong toàn Đảng bộ quận. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở được giao chủ động xây dựng chương trình, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án công tác để cụ thể hóa nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp và có tính khả thi cao.

Một trong những mục tiêu đến năm 2025 là quận Ba Đình phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu Thành phố về giáo dục-đào tạo, tỷ lệ trường công lập cơ bản 100% đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, quận có kế hoạch cải tạo, xây mới 25 trường với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 1.134 tỷ đồng. Ngoài ra, hằng năm, quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành tiến hành rà soát cơ sở vật chất các trường để có kế hoạch cải tạo, sửa chữa kịp thời. Bên cạnh đó, quận cũng tiến hành rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn. Đối với các trường đã được công nhận, công nhận lại cần quan tâm việc duy trì, bảo đảm giữ vững 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia…

Đồng chí Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau kiện toàn theo Đề án 21 của Thành ủy. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án, có lộ trình và tiến độ cụ thể để tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đề ra; tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh theo mùa…

Hà Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ