A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, xây dựng ngành Tuyên huấn vững mạnh

 

QPTĐ-Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”, “Vấn đề là ở chỗ tinh thần của con người phải truyền qua súng”, suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Tuyên huấn quân đội luôn đoàn kết phấn đấu, xây đắp nên truyền thống: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Giáo dục chính trị, pháp luật cho bộ đội ở Tiểu đoàn KSQS 103.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng đã ra Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền. Đây chính là tổ chức tiền thân của ngành Tuyên huấn quân đội ngày nay. Trải qua các giai đoạn cách mạng, nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngành Tuyên huấn quân đội đã cử các cán bộ theo sát từng đơn vị, từng trận địa, từng chiến trường, nắm chắc diễn biến và tư tưởng của bộ đội, nhất là lúc cách mạng chuyển giai đoạn, những lúc khó khăn, phức tạp trong từng trận chiến đấu, từng chiến dịch; kịp thời động viên bộ đội vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin và ý chí  quyết chiến, quyết thắng.

Công tác động viên thi đua trong quân đội thời kỳ này tiến hành có hiệu quả, nhất là Phong trào thi đua “giết giặc lập công”. Các hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Báo chí quân đội được in tại mặt trận để tuyên truyền. Các đội văn công xuống tận chiến hào để biểu diễn nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội. Tất cả đều là minh chứng cho vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, công tác tuyên huấn nói riêng luôn giữ vững là “linh hồn và mạch sống” của quân đội ta.

Hòa bình lập lại, công tác tuyên huấn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần động viên toàn quân vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm đánh thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong giai đoạn cách mạng mới, ngành Tuyên huấn quân đội luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên huấn trong toàn quân, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tuyên huấn dù ở tiền tuyến hay hậu phương, trong bất cứ thời điểm nào cũng luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ra sức thi đua, phấn đấu cùng với ngành Tuyên huấn toàn quân, công tác tuyên huấn trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quan tâm, chú trọng trên nhiều phương diện, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Khắc sâu lời dạy của Bác và nhất quán chủ trương “làm cho chính trị trở thành linh hồn, mạch sống của Quân đội cách mạng”, cán bộ, nhân viên tuyên huấn đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên huấn; thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, đã cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Trong đó, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Bộ Tư lệnh. Tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn quân sự, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên, có hiệu quả; luôn luôn đi trước, linh hoạt, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, chăm lo xây dựng đội ngũ, chủ động tiến công làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa… Từ đó, đã góp phần nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh.

Đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, nhân viên ngành Tuyên huấn Bộ Tư lệnh luôn không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, để tiếp tục tô hồng truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên huấn quân đội, góp phần xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ý Nhi
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ