Trung đoàn 692 kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới

Trung đoàn 692 kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ