Trung đoàn 692 kiểm tra "3 tiếng nổ" cho chiến sĩ mới

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ