Xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới         

; đăng: 18:50, 07/01/2019; công bố ngày: 00:00, 07/01/2019;

 

QPTĐ-Trước yêu cầu xây dựng Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã và đang tiếp tục phát huy, tỏa sáng truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; kế thừa, cụ thể hóa và xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với những phẩm chất tiêu biểu, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ hiện nay của LLVT Thủ đô và địa bàn các đơn vị đóng quân, đó là “Trung thành, sáng tạo, văn minh”.

 

 

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. 

Ảnh: Hoàng Hải

 

Trước hết, xây dựng “Người chiến sĩ Thủ đô” phải có trí tuệ, văn hóa, sức khỏe tốt, tận tụy với công việc, chỉ tiêu đặt ra: Giỏi về chuyên ngành, có kiến thức về văn hóa và pháp luật, hiểu biết về kinh tế-xã hội, có sức khỏe, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao. Để thực hiện được chỉ tiêu đó, đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Thủ đô phải luôn phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, của từng địa phương, tạo thành phong trào, ý thức tự giác và trở thành nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục trong quá trình học tập, công tác hàng ngày ở mỗi cơ quan, đơn vị. Với tinh thần học suốt đời, học để tiến bộ, để xây dựng cơ quan, đơn vị.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 giải lao trên thao trường sau giờ huấn luyện.  

 

 

Đội ngũ cán bộ sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ có trình độ đại học chuyên ngành, hàng năm được bồi dưỡng kiến thức về quản lý, phát triển kinh tế-xã hội; tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tự học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học. Coi trọng xây dựng, tạo thành nhu cầu “văn hóa đọc” cho từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và từng cơ quan, đơn vị. Hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật đều được củng cố và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu học tập, nâng cao tri thức và kiến thức toàn diện của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị cũng thường xuyên duy trì các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần lạc quan, góp phần đẩy lùi và chống các luồng văn hóa xấu độc thâm nhập vào cơ quan, đơn vị.


Trong thực hiện nếp sống văn minh và thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa, các đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh thường xuyên xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nếp sống văn hóa “mình vì mọi người”, lành mạnh, giản dị, trung thực. Xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị là một tập thể đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó đơn vị, yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân. Thực hiện tốt văn hóa giao thông, an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa quân sự, văn hóa công sở, thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

 

Mọi cán bộ, chiến sĩ gương mẫu chấp hành các quy định nơi công cộng, không hút thuốc lá nơi học tập, làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không uống rượu bia say, tôn trọng tập thể, yêu thương đồng chí, đồng đội, phát ngôn chuẩn mực, có ý thức xây dựng cao, đấu tranh phê bình thẳng thắn, trung thực, chân tình; ý thức giữ gìn doanh trại nơi ăn ở, làm việc. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan. Thường xuyên xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức giữ gìn doanh trại, nơi ăn, ở, làm việc gọn gàng, sạch đẹp, thực hiện tốt nếp sống chính quy, không vi phạm kỷ luật. Trong quan hệ với nhân dân đúng mực, kính trọng, lễ phép, nắm vững phong tục tập quán của các dân tộc, của các địa phương nơi đóng quân và khi đi làm nhiệm vụ. Trong học tập, công tác cũng như cuộc sống đời thường luôn xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có thái độ dứt khoát, rõ ràng trước các quan điểm sai trái, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, kiên quyết bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ.


Trong quá trình triển khai thực hiện, những chuẩn mực của nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chương trình của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”; các phong trào, cuộc vận động lớn của Thành phố; Phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt”, xây dựng con người văn hóa, đơn vị văn hóa, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua đó, đã góp phần xây dựng LLVT Thủ đô ngày càng mẫu mực, chính quy, ứng xử văn minh, lịch sự, có động cơ trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và giữ cho Thủ đô bình yên để phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.


Nguyễn Văn Hữu

 

Tin khác