Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo         

; đăng: 13:56, 23/01/2019; công bố ngày: 00:00, 23/01/2019;

 

QPTĐ-Một mùa Xuân mới đang đến, nhìn lại năm 2018 với những thành tích trong nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), có thể khẳng định Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn là một địa chỉ tin cậy để đội ngũ cán bộ, học viên trau dồi, rèn luyện phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Học viên lớp đào tạo nguồn Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn Khóa 15 trao đổi nội dung bài học. 

 

Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Quân sự cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các đơn vị, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ, thời gian qua, Trường Quân sự đã có nhiều biện pháp mang tính đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT, nhờ đó đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.


Trước hết, Nhà trường tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD&ĐT bằng việc tổ chức các khóa tập huấn, phân công giáo viên đi học hoàn thiện, học sau đại học… tại các học viện, nhà trường trong Quân đội. Để tạo động lực thúc đẩy đội ngũ giáo viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích tốt và nghiêm khắc phê bình các trường hợp còn hạn chế trong phong trào thi đua.

 

Ngoài ra, việc tích cực bám nắm tâm tư, nguyện vọng để kịp thời chia sẻ, động viên và tập trung cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đội ngũ giáo viên được Nhà trường chú trọng, tập trung triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, các khoa giáo viên đã khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng giáo án, bài giảng theo kế hoạch, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kịp thời các thông tin để đưa vào bài giảng, giúp học viên có được sự phong phú về kiến thức, tạo niềm hứng khởi khi tham gia học tập và huấn luyện. Năm 2018, Nhà trường đã có 6 đồng chí đạt Giáo viên dạy giỏi cấp khoa, 8 đồng chí đạt Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu đoàn.


Cùng với biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, Trường  còn tích cực đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp dạy học trên cơ sở 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện với phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; điều chỉnh sửa, bổ sung 23 bộ chương trình đào tạo sát với tình hình nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học. 100% các bài giảng lý thuyết được sử dụng công nghệ trình chiếu, ưu tiên huấn luyện thực hành, huấn luyện ngoài thao trường và diễn tập cuối khóa. Đối với công tác tổ chức kiểm tra, thi cử, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đưa hình thức trắc nghiệm, tự luận dạng “đề mở” vào các kỳ thi, kỳ kiểm tra, thay đổi quy trình tổ chức thi tốt nghiệp cho các đối tượng theo hướng thi tốt nghiệp quốc gia; đồng thời, đổi mới tổ chức, phương pháp điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho các đối tượng đào tạo ngành Quân sự cơ sở.

 

Trong năm, Nhà trường tiến hành tổ chức soạn thảo, sửa đổi, bổ sung quy chế GD&ĐT và quy chế thi, xét, công nhận danh hiệu giáo viên, cán bộ quản lý giỏi nhằm thống nhất trong chỉ đạo công tác huấn luyện, đào tạo; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy, Chính ủy (Chính trị viên); chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, khoa, tiểu đoàn, giáo viên, học viên…

 

Duy trì có nền nếp chế độ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hàng tháng, quý và khóa học. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí được cấp, Nhà trường đã chủ động đầu tư nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu thiết yếu trong huấn luyện, học tập và sinh hoạt của giáo viên, học viên.


Năm 2018, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bổ túc cho tổng số 3.094 học viên thuộc các đối tượng: Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học, đào tạo sĩ quan dự bị, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, bồi dưỡng cán bộ công chức là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn… Tổ chức thi, kiểm tra tổng số 341 lần (100% đạt yêu cầu, trong đó tỉ lệ giỏi chiếm 6,75%, khá đạt 84,74 %); tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 cho 1.413 đồng chí, trong đó, Nhà trường trực tiếp tổ chức 4 lớp cho cán bộ các ban, sở, ngành thành phố Hà Nội (524 đồng chí); phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 được 17 lớp, 888 đồng chí).

 

Các đối tượng học viên sau khi đào tạo tại Nhà trường được trang bị một lượng kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kĩ thuật, công tác tham mưu; có nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ theo từng mục tiêu đào tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi trở về địa phương công tác. Những kết quả tích cực trên đã một lần nữa khẳng định vai trò của Nhà trường trong công tác GD&ĐT, đây cũng là động lực thúc đẩy Nhà trường tiếp tục nỗ lực, đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng GD&ĐT trong thời gian tiếp theo.

 

Phạm Luân

 

 

Tin khác