Xây dựng đơn vị VMTD

Trường Đại học Lâm nghiệp: Gắn đào tạo với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng         

; đăng: 15:49, 26/04/2019; công bố ngày: 00:00, 26/04/2019; truy cập 749 lượt;

 

QPTĐ-Nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ, nhiều năm qua, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp còn là đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

 

 

Tự vệ Trường Đại học Lâm nghiệp trong giờ huấn luyện.

 

Hiện nay, Nhà trường có trên 1.000 cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường là 580 người (trong đó có 28 giáo sư, phó giáo sư; 81 tiến sỹ). 5 năm qua, Nhà trường đã hoàn thành 363 công trình nghiên cứu khoa học, công bố 1.182 bài báo, 574 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trường đang hợp tác với 60 tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới và triển khai nhiều dự án quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp hàng năm có trên 88% có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo. Với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

 

Đặc biệt, năm 2009, Nhà trường được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và năm 2014, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.


Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban CHQS trường Đại học Lâm nghiệp đã có nhiều biện pháp thích hợp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, giáo viên và lực lượng tự vệ. Nhà trường đã tích cực, chủ động giáo dục tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh và nhận thức rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. 


Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo các phòng, khoa, ban và các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh; gắn công tác đào tạo, giảng dạy với xây dựng các chi bộ, phòng, ban, khoa và các đơn vị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

 

Đồng chí Trần Văn Chứ, Giáo sư-Nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi kiện toàn Ban CHQS Nhà trường; chọn những đồng chí có đạo đức, có chuyên môn phù hợp để tham gia lực lượng tự vệ. Về cơ sở vật chất, Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để lực lượng tự vệ hoạt động hiệu quả; đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong đội ngũ giảng viên và học sinh, sinh viên. Vì thế, trong thời gian qua, chúng tôi không để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên nào có biểu hiện sai lệch về mặt tư tưởng, hay tham gia những hoạt động không được phép.


Ban CHQS Nhà trường gồm 4 đồng chí (trong đó có 3 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường, 1 đồng chí là cán bộ chuyên trách). Trung đội tự vệ biên chế những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị và tinh thần chiến đấu. Cùng với đó, Nhà trường thường xuyên rà soát chất lượng, biên chế đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong trung đội tự vệ để kịp thời củng cố, bổ sung, thay thế nhằm tăng chất lượng chính trị, đồng thời, thực hiện luân phiên lực lượng tự vệ. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt chính trị cho lực lượng tự vệ về tình hình nhiệm vụ quốc phòng, qua đó nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, lực lượng tự vệ Nhà trường còn là lực lượng nòng cốt trong phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và phòng chống các tệ nạn xã hội của Trường.


Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường cũng rất quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần cho lực lượng tự vệ: Mua sắm đủ vật chất phục vụ huấn luyện, hội thi, hội thao; tạo mọi điều kiện cho các đồng chí tự vệ tham gia huấn luyện. Các đồng chí tự vệ là giảng viên, khi có lịch đi huấn luyện thì các phòng, khoa đều tạo điều kiện bố trí người dạy thay và các đồng chí đó vẫn được chấm đủ giờ giảng. Từ đó đã động viên, khích lệ được cán bộ, giáo viên tích cực tham gia hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2018, trong tham gia Hội thao quốc phòng lực lượng DQTV huyện Chương Mỹ, Ban CHQS Nhà trường đạt giải Nhất toàn đoàn khối Tự vệ.


Từ những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, Ban CHQS trường Đại học Lâm nghiệp liên tục 3 năm (2016, 2017, 2018) đạt Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Ý nghĩa hơn cả là nhận thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ tự vệ Nhà trường về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được nâng cao; từ đó là hạt nhân, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên luôn có ý thức cao về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.


Hà Anh-Văn Thể

Tin khác