Xây dựng đơn vị VMTD

Tiểu đoàn Công binh 544: Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú         

; đăng: 09:14, 04/06/2019; công bố ngày: 00:00, 04/06/2019; truy cập 913 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, với nhiều biện pháp, việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” ở Tiểu đoàn Công binh 544 đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544

xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

 

Đại úy Lê Huy Ngọc, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Trong nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý, năm của Đảng ủy và các chi bộ đều đưa việc lãnh đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị số 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng. Quá trình thực hiện, luôn chú trọng xác định nội dung, biện pháp nhằm cụ thể hóa “4 mục tiêu, 5 tiêu chuẩn” xây dựng môi trường văn hóa gắn với khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào chương trình, kế hoạch Công tác Đảng, công tác chính trị sát thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên...”.

 

 

Giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn Công binh 544.

 

Được biết, để đưa Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” đi vào thực chất, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng môi trường văn hóa; chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống hàng năm cho từng đối tượng.

 

Trong đó, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục mục tiêu, lý tưởng người quân nhân cách mạng, xây dựng cho bộ đội tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội. Cùng với việc giáo dục theo chương trình cơ bản, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục bổ trợ như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu.

 

Đồng thời, thường xuyên bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Chế độ đọc báo, xem ti vi, thông báo chính trị, thời sự được tổ chức chặt chẽ; duy trì tốt các hoạt động cổ động thao trường, sinh nhật tập thể, chiếu phim nhựa. Các thiết chế văn hoá phục vụ thiết thực đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội như: Phòng Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, bảng tin…” được phát huy hiệu quả. Thông qua các hoạt động trên, làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất về nhận thức, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, văn hóa xấu độc, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ thông tin mạng xã hội hiện nay.

 

Cùng với thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị đã có nhiều biện pháp đồng bộ đẩy mạnh xây dựng đơn vị có doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi giải trí, thể dục-thể thao được củng cố thường xuyên, tạo sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị và là điều kiện để đưa bộ đội vào nếp sống chính quy, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 100% cấp ủy có kế hoạch thực hiện, đảng viên có đăng ký phấn đấu, cán bộ chủ trì có đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”.  Trong đó, chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cán bộ với chiến sĩ, xây dựng mối quan hệ tương thân, tương ái giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống, tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng đội để mỗi quân nhân luôn thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đơn vị luôn có bầu không khí dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thống nhất ý chí và hành động.

 

Bằng những biện pháp đồng bộ, việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” ở Tiểu đoàn đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức luyện tập thành thục các phương án. Chất lượng xây dựng chính quy có bước chuyển rõ rệt, tình hình chấp hành kỷ luật có chuyển biến vững chắc. Tiểu đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình. Nhờ thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, kết quả huấn luyện cho các đối tượng ở đơn vị 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó, trên 75% đạt khá, giỏi, huấn luyện chuyên ngành Công binh đạt giỏi. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, bất kể ngày đêm, nhận được tin báo có bom, mìn là lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ dò gỡ, đảm bảo an toàn. Khi được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh an toàn về bom, mìn, vật nổ tại các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tiểu đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, những năm qua, đơn vị thực hiện dò, gỡ mìn, giải phóng hàng trăm héc-ta đất phục vụ xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội...Thành tích nổi bật: Các năm 2015, 2017, 2018, Tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

 

Ngọc Đỗ

Tin khác