Xây dựng đơn vị VMTD

Thăm, kiểm tra Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301         

; đăng: 17:17, 26/03/2019; công bố ngày: 00:00, 26/03/2019; truy cập 831 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 25-3, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến thăm và kiểm tra Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. 

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

thăm, động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.  

 

Tại đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã trực tiếp kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; thăm phòng Hồ Chí Minh, khu vực rèn luyện thể lực, khu tăng gia sản xuất của đơn vị; đồng thời, trò chuyện, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, nhất là công tác huấn luyện chiến sĩ mới.


Sau khi nghe chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 692 và Sư đoàn Bộ binh 301 đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy yêu cầu Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng đi vào chiều sâu đối với từng tiêu chí; tích cực, chủ động làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, Quân đội và tính mạng, tài sản của nhân dân; duy trì mối đoàn kết gắn bó với các đơn vị trên địa bàn đóng quân; tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất và cải tạo cảnh quan môi trường, nhất là các khuôn viên cây xanh, để cán bộ, chiến sĩ được học tập, làm việc trong môi trường tốt nhất.

 

Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt, qua đó nhân rộng hơn nữa gương Người tốt, việc tốt trong đơn vị. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Tư lệnh xem xét, giải quyết.


Ngày 22-3, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. Nội dung kiểm tra gồm: Sổ sách, văn kiện kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê, giáo án huấn luyện các cấp; Hệ thống thao trường, địa điểm huấn luyện của đơn vị; Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; Nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6.

 

Đồng thời kiểm tra phương pháp chỉ huy, phương pháp huấn luyện của cán bộ tiểu đội, trung đội lên lớp một số khoa mục huấn luyện chiến sĩ mới; thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng, không súng, tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu… Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Thuận Nhân-Hữu Thu

   

 

Tin khác