Tập trung tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng         

; đăng: 08:39, 16/11/2018; công bố ngày: 00:00, 16/11/2018;

 

QPTĐ-Năm 2018, Ban CHQS quận Tây Hồ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

 

 

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm dân quân quận Tây Hồ trong diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018.

 

Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Như Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận cho biết: Để công tác tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trúng, đúng, hiệu quả, Ban CHQS quận luôn coi trọng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu nắm vững về đặc điểm tình hình của địa phương để tham mưu, đề xuất những nội dung, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của quận. Cùng với đó, Ban CHQS quận xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Do vậy, các nhiệm vụ đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Tìm hiểu về những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua, chúng tôi được biết: Ban CHQS quận đã tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, được quán triệt, triển khai chặt chẽ đến các cấp, các ngành, từ quận đến cơ sở; tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các đợt thi đua cao điểm; tập huấn sử dụng một số khí tài phòng độc và kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ cho Ban quản trị các khu chung cư, nhà cao tầng và nhân dân tại chung cư Lạc Hồng, làm điểm cho thành phố Hà Nội được Thủ trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn Bộ Quốc phòng và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao, chỉ đạo nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn Thành phố. 


Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS quận đã tham mưu với Quận ủy, UBND quận và Hội đồng NVQS quận lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 Thành phố giao; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đăng ký NVQS, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân và đăng ký lực lượng dân quân tự vệ…


Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho các đối tượng, Ban CHQS quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 245 cán bộ đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các phường  tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 578 cán bộ đối tượng 4 do phường quản lý; phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 38 cán bộ đối tượng 3 do quận quản lý; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tự vệ theo đúng quy định.


Cùng với đó, Ban CHQS quận thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm, đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiện toàn Ban CHQS các đơn vị cơ sở đúng, đủ thành phần, bảo đảm chất lượng theo Luật Dân quân tự vệ (DQTV); tổ chức cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý lực lượng dân quân tự vệ quận”; huấn luyện cho các đối tượng DQTV, dự bị động viên theo đúng kế hoạch; luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, chỉ đạo 2 phường: Quảng An, Thụy Khuê tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt 100% kế hoạch năm.


Đặc biệt, năm nay, quận Tây Hồ được thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT. Ban CHQS quận chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận, Ban Chỉ đạo diễn tập quận ban hành đầy đủ, chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập KVPT quận theo đúng quy định. Tổ chức điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung quân sự chủ trì tham mưu xử trí tình huống A2 trong diễn tập KVPT quận năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố. Hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, bài tập phục vụ diễn tập. Huy động, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tham gia diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 bảo đảm chất lượng tốt. Kết thúc diễn tập được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.


Hữu Thu

Tin khác