Xây dựng đơn vị VMTD

Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”         

; đăng: 11:38, 21/05/2019; công bố ngày: 00:00, 21/05/2019; truy cập 1481 lượt;

 

QPTĐ-Đảng ủy Cục Hậu cần đã quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Cuộc vận động đã có sức lan tỏa trong cơ quan Cục và các phân đội, đạt hiệu quả thiết thực trong xây dựng Đảng bộ, cơ quan Cục và các phòng, ban, phân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

 

 

Đảng ủy Quân sự huyện Đan Phượng tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện 

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

 

* 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Đan Phượng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng. Cuộc vận động đã góp phần không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Tại buổi sơ kết Đảng ủy Quân sự huyện Đan Phượng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tốt trong thực hiện Cuộc vận động.

 

* Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Quân sự quận Bắc Từ Liêm đã ghi nhận: Cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua Cuộc vận động, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác.


* Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang huyện Ba Vì đã được quán triệt, triển khai, thực hiện toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng, với nhiều cách làm sáng tạo, mang tính thiết thực, trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Qua Cuộc vận động đã từng bước xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 


* Đảng bộ Quân sự quận Cầu Giấy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, người chỉ huy, thủ trưởng các cơ quan; nêu cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ LLVT quận tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.


* Đảng ủy Quân sự huyện Thạch Thất đã quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động cho 100 cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Qua đó, Cuộc vận động đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, có tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ Quân sự huyện và các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.


* 5 năm qua, Cuộc vận động đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự quận Long Biên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập, phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình địa phương; qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. 


* Bám sát chủ đề và nội dung Cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự huyện Hoài Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Thông qua công tác tuyên truyền và các đợt sinh hoạt, học tập từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, coi đó là việc làm thường xuyên của mỗi tập thể và cá nhân, làm cho Cuộc vận động thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động thực tiễn và ý thức tự giác của mỗi người. 


* 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự quận Đống Đa đã duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, gắn chặt việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong 5 năm, Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra với 3 lượt chi bộ; các chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 43 lượt đảng viên; tập trung kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


PV-CTV

Tin khác