LLVT huyện Phú Xuyên: Đồng sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng         

; đăng: 18:41, 07/01/2019; công bố ngày: 00:00, 07/01/2019;

 

QPTĐ-Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của công tác  quân sự, quốc phòng, những năm qua, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế-xã hội huyện ngày một phát triển.

 

 

Huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

 

Phú Xuyên là huyện ngoại thành, phía Nam Thủ đô Hà Nội, có vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ Thành phố, với diện tích tự nhiên 171km2, dân số trên 20 vạn người. Huyện có 26 xã và 2 thị trấn; với 156 làng nghề, trong đó, có 40 làng nghề được Thành phố công nhận làng nghề truyền thống; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. 


Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm qua, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.


Có được kết quả đó là tổng hợp của nhiều yếu tố, song trước hết phải khẳng định, huyện đã quán triệt nghiêm quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nòng cốt là Ban CHQS; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa bàn. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng.


Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đặc biệt quan tâm tới PTTĐQT. Quá trình thực hiện, căn cứ theo từng giai đoạn, từng thời điểm và sự kiện lịch sử, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đề ra các nội dung cụ thể, trong đó gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…


Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Ban CHQS huyện tiến hành rà soát, lập danh sách từng đối tượng; xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng dòng họ ngay tại địa bàn. Với đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, Cơ quan quân sự huyện đôn đốc, kiểm tra các trường tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chương trình quy định. 


Để nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, qua đó, làm nòng cốt cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đối với lực lượng DQTV, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; chú trọng tuyển chọn, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng; chỉ đạo việc rà soát, quy hoạch, lựa chọn nhân sự, cử đi đào tạo chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; tham mưu và thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm dân chủ, công khai.

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Quá trình thực hiện, Ban CHQS từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ sở, qua đó, không ngừng nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng và khả năng xử lý tình huống sát thực tế chiến đấu...


Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cùng với thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, xã và thị trấn thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân; quá trình thực hiện, đặc biệt coi trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác này…


Với những giải pháp như vậy, trong năm 2018, huyện đã huy động 5.758 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia trực, ứng trực trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô và huyện; tổ chức và chỉ đạo các xã, thị trấn mở 88 lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho 9.716 đồng chí thuộc đối tượng 3, đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho 52 chức sắc, chức việc, người tu hành Phật giáo. Ngoài ra, huyện tiến hành đăng ký tuổi 17 được 1.441 công dân; tiến hành đăng ký, quản lý 2.876 DQTV nòng cốt; đăng ký, quản lý 19.676 quân nhân dự bị. Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cán bộ DQTV (384 đồng chí); tổ chức huấn luyện và chỉ đạo 44/44 đầu mối đơn vị huấn luyện DQTV, quân số đạt 95,1%...


Từ những thành tích tiêu biểu như vậy, Ban CHQS huyện Phú Xuyên đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị UBND Thành phố tặng Cờ thi đua năm 2018.


Ngân Mĩ

Tin khác