Kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo và xây dựng chính quy tại Trường Quân sự         

; đăng: 13:59, 19/12/2018; công bố ngày: 00:00, 19/12/2018;

 

QPTĐ-Ngày 13-12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tới kiểm tra kết quả công tác giáo dục-đào tạo và xây dựng chính quy tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

thăm, kiểm tra Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 


Báo cáo với đồng chí Tư lệnh, lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường cho biết, những năm qua, Trường Quân sự đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy, chất lượng ngày một nâng lên toàn diện. Học viên ra trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị, chức trách đảm nhiệm.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự cũng thường xuyên rèn luyện nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, đơn vị, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, duy trì có chất lượng nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhờ vậy, tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên, học viên ổn định, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên.


Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Nhà trường đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Nhà trường thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, học viên; xây dựng hệ thống bảng biển, tác phong chính quy, thống nhất đúng điều lệnh của Quân đội. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo sát hợp với từng đối tượng; quản lý tốt cán bộ, học viên, không để vi phạm kỷ luật; xây dựng Trường thực sự xứng đáng là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc.


Hoàng Hải

 

Tin khác