Xây dựng đơn vị VMTD

Huyện Thanh Trì: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh         

; đăng: 13:55, 13/08/2019; công bố ngày: 00:00, 13/08/2019; truy cập 983 lượt;

 

QPTĐ-Thanh Trì là huyện ngoại thành, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Diện tích đất tự nhiên gần 6,5 ngàn ha, dân số trên 242.000 người, có 16 đơn vị hành chính; nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Trung tâm Thủ đô, có tiềm năng to lớn về tự nhiên, đất đai, con người, là sản phẩm bồi đắp của sông Hồng, nghề nông đa dạng, có nhiều cơ sở công nghiệp Trung ương, địa phương và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo tiềm năng về phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch.

 

 

Thanh niên huyện Thanh Trì hăng hái lên đường nhập ngũ.     

Ảnh: V.Lộc     

                                          
Những năm qua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), huyện có những thuận lợi, đó là: Đảng bộ, nhân dân, LLVT huyện luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả nhất định về kinh tế-văn hoá-xã hội; cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhận thức chính trị tốt về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Song bên cạnh đó, huyện cũng có những khó khăn nhất định như: Các thế lực thù địch tăng cường chống phá, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá” LLVT; sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, khoa học-công nghệ, thông tin phát triển mạnh mẽ; quá trình giải phóng mặt bằng, việc vi phạm trật tự xây dựng và trong đầu tư cơ sở hạ tầng còn bất cập, tình hình ANCT-TTATXH còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp…


Trước tình hình đó, quán triệt sâu sắc các văn bản của trên, Huyện uỷ, UBND huyện đã cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền QPTD.

 
Quá trình thực hiện, huyện thường xuyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi công dân trong xây dựng nền QPTD; để mọi đối tượng nhận thức đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng  nền QPTD và nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân… Ngoài ra, huyện luôn đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trách nhiệm của toàn dân; tích cực tổ chức huấn luyện, diễn tập, kịp thời bổ sung các phương án ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đặc biệt là phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ…


Tính từ năm 2009 đến nay, huyện đã tổ chức tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ chủ chốt các cấp về nhiệm vụ quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; chỉ đạo 16/16 xã, thị trấn tổ chức 32 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai-tìm kiếm cứu nạn có chất lượng, chặt chẽ, an toàn, sát thực tế, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, được UBND Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp được tăng cường; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương theo chức năng được phát huy trình độ, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT địa phương trong khu vực phòng thủ ngày càng được khẳng định… 


Cùng với đó, huyện đã đăng ký, quản lý 24.809 công dân trong độ tuổi DQTV; tổ chức xét duyệt, kết nạp mới và công nhận hoàn thành nghĩa vụ DQTV chặt chẽ, đúng quy định; xây dựng đủ các thành phần, lực lượng DQTV cơ động, tại chỗ và các binh chủng về số lượng, có chất lượng tốt, phù hợp với quyết tâm tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện. Bên cạnh đó, huyện tích cực chỉ đạo rà soát, quy hoạch, lựa chọn nhân sự, cử đi đào tạo 55 cán bộ quân sự xã, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo (43 đồng chí cán bộ giữ chức vụ chỉ huy Ban CHQS xã, thị trấn), bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật…


Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, huyện đã thống nhất đề ra 5 giải pháp cụ thể, trong đó: Tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế theo hướng văn minh, hiệu quả và bền vững…


Hiền Mĩ

 

Tin khác