Xây dựng đơn vị VMTD

Học viện Lục quân: Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo         

; đăng: 22:20, 18/11/2019; công bố ngày: 00:00, 18/11/2019; truy cập 499 lượt;

 

QPTĐ-Thời gian qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Học viện Lục quân đã tập trung đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

 

 

Học viên nghiên cứu tài liệu tại Thư viện điện tử.


Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện cho biết: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT; coi đó là cơ sở, động lực trong thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi bám sát nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất-Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất-Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”.

 

Để Phong trào Thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả cao, đi vào nền nếp, Học viện đã tổ chức thành 5 khối thi đua hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng. Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Học viện được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, Học viện vững mạnh toàn diện.


Để đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT, Học viện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chương trình đào tạo, nội dung môn học và quy chế GD-ĐT được điều chỉnh, sửa đổi theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm đúng mức. Nhà trường đã soát xét, đề nghị tăng cường số cán bộ đi thực tế nâng cao trình độ và kinh nghiệm thực tiễn vận dụng vào giảng dạy. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ sau đại học đạt 50%, riêng giảng viên đạt 65%. Cùng với đó, Nhà trường chủ động đưa các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tích hợp các phương tiện dạy học hiện đại. Trong giai đoạn 2014-2019, Học viện đã đào tạo 249 khối, 578 lớp với 11.843 học viên. Học viên tốt nghiệp ra trường nắm được kiến thức cơ bản, vận dụng tương đối tốt lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao...


Từ Phong trào TĐQT của Nhà trường đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Người giảng viên mẫu mực”, “Giảng viên nòng cốt”, “Bài giảng mẫu”, “Đơn vị không khói thuốc”, “An toàn-Thân thiện”, “5 nhất trong phục vụ diễn tập”... Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Chủ nhiệm Khoa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong 5 năm qua, tập thể Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi tập trung xây dựng và phát triển lực lượng “giảng viên nòng cốt”, xây dựng mô hình “Bài giảng mẫu”. Mỗi tổ có 1 bài, được đầu tư, chuẩn bị kỹ, định kỳ hàng tháng thao giảng vào Ngày phương pháp để rút kinh nghiệm, hoàn thiện bài giảng và nhân rộng. Mô hình “Bài giảng mẫu” là cách làm không mới nhưng có tác dụng thiết thực trong nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên, là một hình thức trao đổi nghiệp vụ rất bổ ích”.


Khoa Chiến thuật là khoa trung tâm của Học viện, Khoa duy nhất trong 17 khoa của Học viện có tổ chức Đảng 2 cấp trực thuộc Đảng bộ Học viện, biên chế 5 bộ môn với 5 chi bộ. Là khoa có bề dày truyền thống, luôn dẫn đầu PTTĐ của Học viện. Chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các PTTĐ, Đại tá Thân Văn Tròn, Phó Chủ nhiệm Khoa cho biết: Lãnh đạo, chỉ huy Khoa nhận thức rõ rằng: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng, là xuất phát điểm của mọi thành công. Bước vào đầu các năm học, trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, Chỉ thị đào tạo của Giám đốc, nội dung Thi đua Quyết thắng của Học viện, Đảng ủy Khoa cụ thể hóa thành Nghị quyết lãnh đạo, nội dung thi đua ở cấp mình, tổ chức sinh hoạt dân chủ rộng rãi, bàn bạc kỹ lưỡng về mục tiêu phấn đấu, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. Trên cơ sở đó, từng cá nhân cán bộ, giảng viên xác định động cơ, đăng ký phấn đấu và tổ chức thực hiện. 


Được biết, thời gian tới, Phong trào TĐQT của Học viện Lục quân sẽ tập trung xây dựng Đề án xây dựng Nhà trường thông minh theo yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác để nhân rộng. Thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; phát huy vai trò người thầy, vai trò nêu gương của người chỉ huy; tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp, chính quy, chấp hành kỷ luật, phấn đấu không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng; tích cực tham gia đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng lý luận và trận địa tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Học viện vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững.


Hữu Thu

 

Tin khác