Xây dựng đơn vị VMTD

Giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ         

; đăng: 18:59, 16/05/2019; công bố ngày: 00:00, 16/05/2019; truy cập 741 lượt;

 

QPTĐ-Ngay sau khi có Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự huyện Sóc Sơn đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, xác định đây là dịp để cán bộ, nhân viên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội và LLVT huyện Sóc Sơn Anh hùng, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện Sóc Sơn thực binh

đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Sóc Sơn cho biết: Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm, trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện các cuộc vận động khác và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở kịp thời lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, uốn nắn, động viên cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, lấy tiêu chí thực hiện Cuộc vận động làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong năm.


Xác định xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ nhân viên là một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị cho lực lượng này những hiểu biết cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỉ luật, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch…  Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên hàng năm  có  86% hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự huyện 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tiếp tục giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí được Đảng ủy Quân sự huyện cụ thể hóa bằng các phong trào, hoạt động như: “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, “Bộ đội và Dân quân tự vệ huyện Sóc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”…Cùng với đó là đẩy mạnh chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, huyện Sóc Sơn đã giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số trên 17.330 hồ sơ và đã có quyết định, chi trả trên 8.292 đối tượng.

 

Ngoài ra, LLVT huyện cũng tham gia tích cực phong trào “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, hàng năm, tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ và nhân viên nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Thông qua các phong trào, hoạt động đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, hình ảnh LLVT huyện tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.


Phát huy vai trò trách nhiệm, động viên tính tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là phương châm hành động được Đảng ủy Quân sự huyện quan tâm chỉ đạo, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan thực hiện. Cùng với đó, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa trong toàn LLVT huyện.


Với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Ban CHQS huyện Sóc Sơn đã thực sự đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân địa phương; LLVT huyện cũng từ đó ngày càng trở nên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phạm Luân

Tin khác