Xây dựng đơn vị VMTD

Động lực phấn đấu “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”          

; đăng: 07:52, 25/05/2019; công bố ngày: 00:00, 25/05/2019; truy cập 1172 lượt;

 

QPTĐ-Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 788 ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

 

 

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” ở Sư đoàn Bộ binh 301.     

 

 

Trên cơ sở các tiêu chí xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Sư đoàn đã cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí sát với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể, đối với Trung đoàn Bộ binh 692, cụ thể hóa tiêu chí vào việc đổi mới phương pháp quản lý, chỉ huy đơn vị, duy trì kỷ luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Phát động thi đua trong kiểm tra bắn đạn thật chiến sĩ mới ở Trung đoàn 692.

 

 

Đối với các đơn vị khung thường trực, tập trung vào việc nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tận tụy trong công việc, phối hợp chặt chẽ với địa phương để nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

 

Đối với các cơ quan Sư đoàn, cụ thể hóa tiêu chí vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách hành chính, nâng cao vai trò làm tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, mệnh lệnh của người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 788 gắn với triển khai có hiệu quả Phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ.


Đại tá Trần Ngọc Anh, Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Thực hiện Cuộc vận động, một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng ủy xác định xuyên suốt những năm qua đó là xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo xây dựng cấp ủy trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

 

Mặt khác, chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cơ quan với đơn vị, nhất là mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, từ đó, xây dựng mối quan hệ thân ái, khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống, tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng đội để mỗi quân nhân luôn thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

 

Cùng với đó, bảo đảm chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đời sống, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và phát huy tốt các thiết chế văn hóa trong đơn vị, tổ chức hiệu quả "Ngày chính trị và văn hóa tinh thần", "Ngày pháp luật", kịp thời thông tin và giải đáp về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, tạo cho đơn vị có bầu không khí dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thống nhất ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trong công tác huấn luyện, Sư đoàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chương trình theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Kết quả huấn luyện 5 năm qua ở đơn vị, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó, trên 86% đạt khá, giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới, 100% các đại đội đạt giỏi, huấn luyện trên 5.000 quân nhân dự bị bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đặc biệt, hàng năm, Sư đoàn tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa có tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, thực binh 1 tiểu đoàn bộ binh bắn chiến đấu đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thứ hạng cao.


Phát huy truyền thống đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí, đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2013 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Sư đoàn đã giúp nhân dân hơn 9.000 ngày công, tu sửa 45km đường liên thôn, liên xã, nạo vét kênh, mương nội đồng...; huy động hàng ngàn lượt bộ đội tham gia đắp đê chống tràn, khắc phục hậu quả ngập, úng tại huyện Chương Mỹ, Quốc Oai góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong lòng nhân dân.


Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung được xác định trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vào thực tiễn ở đơn vị, đồng thời, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…Với phương châm “làm thực chất”, Cuộc vận động sẽ như “luồng gió mát” thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hăng say hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới.


Ngọc Đỗ

 

 

Tin khác