Đảng bộ Quân sự quận Tây Hồ thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở         

; đăng: 19:57, 24/06/2019; công bố ngày: 00:00, 24/06/2019;

 

QPTĐ-Xác định thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS) là chìa khóa để tiến hành hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự TSVM, đơn vị VMTD, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Tây Hồ đã chú trọng triển khai thực hiện QCDCCS nền nếp, hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trong quản lý, điều hành của người chỉ huy và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, nhân viên toàn đơn vị.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

chủ trì Hội nghị kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại Ban CHQS quận Tây Hồ.

 

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 590 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDCCS trong Quân đội”; đặc biệt là Chỉ thị 1519 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện QCDCCS trong LLVT Thủ đô Hà Nội”; kịp thời ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm địa bàn và tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình của Ban CHQS quận, của người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo công khai, dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy cũng đã vận dụng cụ thể, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trước hết, Đảng ủy yêu cầu việc thực hiện QCDCCS phải được tổ chức nghiêm túc, đa dạng, sáng tạo, đúng quy định; gắn với làm tốt công tác tư tưởng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, cấp dưới, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chung, không để những đột biến xảy ra. Nét nổi bật trong triển khai thực hiện là cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có giải pháp khắc phục; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cách làm hay, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng.

 

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS quận thường xuyên tiếp thu và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân viên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, chưa phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự ký kết chương trình phối hợp với Đảng ủy 8 phường trên địa bàn về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo tính dân chủ, hiệu quả, qua đó mọi chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như: Trực SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, động viên QNDB… đều hoàn thành tốt.


Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết thêm: Ban CHQS quận đã ban hành quy chế làm việc và thực hiện các chế độ của Ban CHQS. Theo đó xác định rõ nguyên tắc làm việc, trách nhiệm giải quyết công việc của từng chỉ huy bảo đảm thống nhất, nhịp nhàng trong chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Thông qua việc duy trì thực hiện các chế độ học tập, công tác, sinh hoạt trong ngày, tuần, tháng, mọi vấn đề về nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác, những đề xuất kiến nghị của đơn vị cơ sở, cấp dưới đều được đưa ra dân chủ, bàn bạc, trao đổi đạt sự thống nhất cao để triển khai thực hiện. Ban CHQS quận đã xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Mọi kế hoạch của người chỉ huy đều được các đơn vị cơ sở thông qua hội nghị giao ban hằng ngày, tuần, tháng và hội nghị sơ, tổng kết ở các cấp.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Ban CHQS quận thường xuyên quan tâm phát huy thực chất dân chủ, chủ động định hướng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị. Chỉ huy cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo và phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân, thực hiện quyền làm chủ tập thể trong đơn vị; coi trọng duy trì các chế độ sinh hoạt của các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân theo quy định, định hướng nội dung sinh hoạt, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về nội dung, biện pháp, hình thức thực hiện dân chủ; đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức trong các hoạt động của đơn vị.


Với những chủ trương, giải pháp sáng tạo, đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDCCS ở Đảng bộ Quân sự quận Tây Hồ giúp cho tư tưởng bộ đội ổn định; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tác phong công tác của người chỉ huy có đổi mới; các biểu hiện thiếu dân chủ, quan liêu, lãng phí hoặc lợi dụng dân chủ để vụ lợi cá nhân ở đơn vị giảm rõ rệt. Quyền làm chủ của mọi quân nhân được đảm bảo; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân-dân ngày càng được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quận được nâng lên, thực sự là lực lượng tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Năm 2018 Đảng bộ Quân sự quận được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban CHQS quận được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. 


Thế Hà

 

Tin khác