Xây dựng đơn vị VMTD

Đảng bộ Quân sự huyện Đan Phượng: Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị         

; đăng: 20:50, 13/05/2019; công bố ngày: 00:00, 13/05/2019; truy cập 567 lượt;

 

QPTĐ-Xác định công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là yếu tố quan trọng hàng đầu, những năm qua, Đảng uỷ Quân sự huyện Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

 

 

Huyện Đan Phượng nhiều năm liên tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đan Phượng cho biết: Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên. 


Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo việc tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các luật: Dân quân tự vệ, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên... Cụ thể, Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ; đăng ký, phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. Năm 2018, Ban CHQS huyện đã đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 1.075 thanh niên đủ 17 tuổi trong năm; đăng ký dân quân tự vệ cho 1.981/2060 công dân, đạt 96,16%.

 

Đồng thời, triển khai và hoàn thành nội dung nhập dữ liệu phần mềm công tác quản lý quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong năm, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó 46,7% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh quân sự cho 23 thí sinh, có 6 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đã mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 240 cán bộ đối tượng 4 của huyện; 1 lớp cho 120 người có uy tín trong cộng đồng dân cư; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng cho 1.600 người. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa. 


Vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng bộ Quân sự huyện vừa chú trọng công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang huyện, bảo đảm kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Quyết tâm A, hệ thống kế hoạch SSCĐ, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động khi có lệnh; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 


Đặc biệt, Đảng bộ Quân sự huyện luôn đặt lên hàng đầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị. Bằng các biện pháp như thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện, nhất là đối với lực lượng DQTV, DBĐV; chú trọng nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, làm điểm và rút kinh nghiệm để nhân rộng ở các cấp..., công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện ngày một đi vào nền nếp, đạt chất lượng tốt. Kết quả kiểm tra sau huấn luyện cho các đối tượng 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. 


Song song với công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Quân sự huyện cũng chú trọng lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Đảng bộ Quân sự huyện đã kịp thời tiến hành nhiều chủ trương, biện pháp định hướng tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thể lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tac xây dựng, chỉnh đối Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua trong quân đội; đồng thời cụ thể hoá thành những nội dung thiết thực, phù hợp đặc thù đơn vị. Các phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội  chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo” đều được Đảng ủy, Ban CHQS huyện vận dụng triển khai thực hiện tốt, mang lại ý nghĩa chính trị cao, góp phần khắc hoạ sâu đậm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân địa phương. Các mặt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cũng được Đảng bộ Quân sự huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo.


Với những thành tích xuất sắc trong công tác, trong giai đoạn 2014-2019, Ban CHQS huyện 3 lần (2014, 2016, 2018) được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017. Đảng bộ Quân sự huyện nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả trên góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.


Thu Huyền

 

Tin khác