Xây dựng đơn vị VMTD

Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính         

; đăng: 09:55, 05/05/2020; công bố ngày: 00:00, 05/05/2020; truy cập 268 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Kiểm tra chất lượng hệ thống giao ban trực tuyến của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ảnh: Trần Hiền

 

Ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, từ năm 2010 đến nay, sau khi thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, chuyển biến rõ nhất chính là sự thay đổi về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, nhân viên, giáo viên Nhà trường và hiệu quả triển khai công việc được nâng lên rõ rệt. Đại tá Vũ Tiến Đại, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nội dung của công tác cải cách hành chính; chỉ đạo trực tiếp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính; phân công trách nhiệm cho Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc hoạt động công tác cải cách hành chính. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; thu hồi, lập hồ sơ quản lý, lưu trữ các loại văn bản theo các danh mục riêng, thuận tiện cho quá trình tìm kiếm, tra cứu, cũng như bảo quản công văn, tài liệu. Đặc biệt, đơn vị chú trọng cải cách hành chính trong công tác giáo dục-đào tạo với những đổi mới, sáng tạo”.

 

 

Công tác soạn thảo, quản lý, sử dụng văn bản tại

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thực hiện có nền nếp.


Để thống nhất trong chỉ đạo công tác huấn luyện, đào tạo, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên); chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn, giáo viên, học viên; phương pháp tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, phúc tra huấn luyện…Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị nghiên cứu đề xuất soạn thảo, sửa đổi Quy chế Giáo dục-Đào tạo 3 lần (2012, 2016, 2019); Quy chế thi, xét giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi 2 lần (2012, 2019). Cùng với đó, đưa Phòng điều hành huấn luyện vào hoạt động để theo dõi công tác huấn luyện, giáo dục, bảo đảm hiệu quả. Công tác soạn thảo, quản lý, sử dụng văn bản, giáo án, bài giảng thực hiện có nền nếp, chuyển biến rõ rệt kể cả nội dung và thể thức trình bày bảo đảm đúng hướng dẫn của Cục Nhà trường. Hiện nay, các cơ quan, khoa giáo viên được kết nối mạng truyền số liệu quân sự. Nhà trường tổ chức đăng ký tài khoản trên Hệ thống tin chỉ đạo-điều hành cho 189 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó, ứng dụng tốt trong chuyển, nhận văn bản điện tử trên môi trường không gian mạng máy tính, giảm thiểu tối đa việc chuyển, nhận văn bản giấy trước đây, bảo đảm tiết kiệm, kịp thời, chính xác.


Được biết, để công tác cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất, hiệu quả, trước hết, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giáo dục, quán triệt các nội dung văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội về cải cách thủ tục hành chính để mọi quân nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Từ đó, đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở các cơ quan, đơn vị.


Quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc gắn kết quả cải cách thủ tục hành chính với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, coi đây là một trong những tiêu chí để chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm và trong các đợt thi đua. Hằng năm, Bộ Tư lệnh ban hành kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai các loại thủ tục, quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng, tài chính…bảo đảm công khai, dân chủ, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và tiến độ công việc, tránh gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tiêu biểu, Bộ Tư lệnh đã xem xét, làm thủ tục giải quyết chi trả trợ cấp 1 lần cho 334.249 đối tượng theo các Quyết định số: 306, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; giám định thương tật, đề nghị cấp trên truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đề nghị khen thưởng Huân, Huy chương, khen thưởng cống hiến các loại cho 18.784 đối tượng. Quy trình xét duyệt đều bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, đúng người, đúng đối tượng, rút ngắn thời gian, giảm tối đa chi phí hành chính cho người dân.


Một trong những kết quả nổi bật khác trong công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh đã khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, đặc biệt là Hệ thông tin chỉ đạo điều hành, phần mềm Quản lý công văn và hồ sơ công việc nhằm chuyển, nhận, lưu trữ văn bản điện tử; xây dựng, triển khai sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử. Đồng thời, đã kết nối Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh với mạng máy tính quân sự của Bộ Quốc phòng; lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến với 33 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, việc trao đổi thông tin điều hành, quản lý được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, giảm bớt các thủ tục rườm rà, nâng cao hiệu quả công việc.


Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động quản lý, điều hành. Từ đó, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả, nhân rộng, biểu dương cách làm khoa học, sáng tạo, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.


Ngọc Đỗ

 

Tin khác