Xây dựng đơn vị VMTD

Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu         

; đăng: 16:39, 24/03/2020; công bố ngày: 00:00, 24/03/2020; truy cập 757 lượt;

 

QPTĐ-Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tham mưu đã tập trung lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

 

Thực binh tiến công địch đổ bộ đường không trong Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

 

Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 939 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch số 1488 thực hiện Đề án số 02 của Bộ Tư lệnh về nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện đào tạo, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô; xây dựng Chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu hằng năm của Bộ Tư lệnh đúng thời gian quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch và chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ, chặt chẽ. 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục, đào tạo đúng kế hoạch. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% đạt yêu cầu trở lên, có trên 75% khá, giỏi. 

 

 

Diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội năm 2019.


Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh với các đơn vị quân đội; diễn tập MB-17 của Bộ Quốc phòng; diễn tập KVPT Thành phố năm 2019, diễn tập điểm về phòng thủ dân sự với nhiều điểm mới, sáng tạo, chỉ đạo diễn tập KVPT các quận, huyện, thị xã, diễn tập có xử lý tình huống A2, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, diễn tập CH-CQ cho cơ quan, đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng ngày một nâng lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng-an ninh, Bộ Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo Ban CHQS các quận, huyện, thị xã kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ đúng Luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Trường Quân sự tổ chức đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở; chỉ đạo huấn luyện 100% đơn vị dân quân tự vệ, quân số đạt trên 95%; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đến năm 2020, sử dụng cán bộ và đánh giá, nhận xét cán bộ quân sự cấp xã hàng năm; rà soát, báo cáo đề nghị công nhận 93 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Tham mưu kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng-an ninh đối với 32 đầu mối quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức. Phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình; chỉ đạo Hội thao dân quân tự vệ cấp quận, huyện, thị xã đúng kế hoạch; tham mưu, tổ chức Hội thao quốc phòng LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội các năm 2015, 2017, 2019 bảo đảm an toàn, chất lượng.


Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu còn phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị trong xử lý sự cố khắc phục hậu quả sự cố môi trường tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, diễn tập xử lý sự cố, diễn tập thử nghiệm một số loại VKTB chống bạo loạn. Chỉ đạo có hiệu quả công tác nghiên cứu KHQS, nghiên cứu lịch sử, tổng kết chiến tranh, sáng kiến kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành 38 đề tài nghiên cứu các cấp. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm chất lượng cao. 5 năm qua đã có 7.700 công dân nhập ngũ, có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, trung bình đạt 45,76%. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Bộ Tham mưu đã phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thực hiện nghiêm Biểu biên chế; điều chỉnh ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm, nhất là với các đơn vị SSCĐ. Giảm biên chế, nhưng không làm xáo trộn nhiệm vụ đơn vị. Tham mưu đề nghị nâng bậc lương, ngạch lương, chuyển nhóm lương, thăng quân hàm QNCN và VCQP đúng nguyên tắc, không để sai sót.


Cùng với lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu có phẩm chất chính trị tốt, tính nhạy bén, sắc xảo trong công việc, từ đó tham mưu trúng, đúng, hiệu quả trong từng nhiệm vụ cụ thể. Trong lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Chương trình số 04 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô”; lãnh đạo thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ các nhiệm vụ. 


Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy lãnh đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên, chấp hành đúng nguyên tắc và duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt học tập của cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng ra nghị quyết, tập trung bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị. Xây dựng các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh, phát huy dân chủ, đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối. Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm giáo dục, động viên cán bộ, nhân viên cơ quan tích cực tu dưỡng, tự giác học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Làm tốt việc quản lý và định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh phòng ngừa với các biểu hiện tiêu cực; 100% đảng viên luôn vững vàng, gương mẫu trong lời nói và hành động, có trách nhiệm cao trong mọi công việc. Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục.


Hữu Thu

 

 

Tin khác