Xây dựng đơn vị VMTD

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội-Công an thành phố Hà Nội: Tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn         

; đăng: 08:00, 24/07/2019; công bố ngày: 00:00, 24/07/2019; truy cập 1170 lượt;

 

QPTĐ-Với vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Thủ đô Hà Nội là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...Nhận thức được điều đó, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đã đạt được những kết quả tích cực.

 

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố

bảo vệ an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.


Hai đơn vị đã tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt nghiêm, hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm như: Công tác SSCĐ; quản lí đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự; thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh trật tự Thủ đô…Đồng thời, Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức diễn tập KVPT Thành phố và diễn tập KVPT các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng SSCĐ của LLVT địa phương khi có tình huống bất ngờ xảy ra.


Xác định, nắm chắc tình hình địa bàn là yếu tố quan trọng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 2 đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; nhờ đó đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết 88 vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị và 4 vụ đình, lãn công xảy ra trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019, không để kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. 


Ngoài ra, với đặc điểm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, Hà Nội là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng cũng như đón tiếp các đoàn đại biểu, nguyên thủ quốc gia trong và ngoài nước đến thăm, tham dự các hội nghị. Để bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, 2 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác cụ thể, sát với tình hình; trong đó nổi bật là bảo vệ thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội; chuyến thăm Việt Nam tại Hà Nội của Chủ tịch Triều Tiên, Thủ tướng Lào, Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Italia; các Hội nghị Trung ương Khóa XII…được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, qua đó khẳng định uy tín, nâng cao vị thế chính trị của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế.


Đối với nhiệm vụ phối hợp trong công tác vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng và an ninh, 2 lực lượng luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo đơn vị cơ sở duy trì thực hiện các mô hình, chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh...Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 28.000 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá hàng ngàn vụ án lớn, nhỏ và giải quyết có hiệu quả trên 1.700 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và học sinh, sinh viên trong toàn Thành phố. Tính đến ngày 20/6/2019, đã có 167 lớp với 17.040 đồng chí thuộc các đối tượng 2,3,4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 240.227 học sinh, sinh viên các trường được tham gia học tập bộ môn giáo dục quốc phòng, an ninh. 


Những kết quả trên đã phản ánh rõ nét hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.


 Phạm Luân

 

Tin khác