Bộ Quốc phòng: Kiểm tra toàn diện tại Trung đoàn Bộ binh 692         

; đăng: 15:13, 07/12/2018; công bố ngày: 00:00, 07/12/2018;

 

QPTĐ-Sáng 6-12, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Nam Phong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục chính trị) làm Phó trưởng Đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác năm 2018 của Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng dự buổi kiểm tra.

 

 

Thiếu tướng Vũ Nam Phong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục chính trị)  kiểm tra nhận thức của bộ đội.


Tại đơn vị, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện, giáo án huấn luyện, hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị. Cùng với đó, kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn về nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; kiểm tra công tác Hậu cần, Kỹ thuật; kiểm tra báo động cơ động lực lượng ra khu tập trung bí mật làm nhiệm vụ A đối với Tiểu đoàn Bộ binh 5. 


Trung đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2018; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Vũ Nam Phong đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung đoàn 692.  Đồng chí yêu cầu đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nội dung còn lại trong chương trình, kế hoạch năm 2018; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, giữ đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt.


Hữu Thu

Tin khác