Ban CHQS quận Đống Đa: Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở         

; đăng: 22:20, 20/06/2019; công bố ngày: 00:00, 20/06/2019;

 

QPTĐ-Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại Ban CHQS quận Đống Đa đã được coi trọng. Nội dung thực hiện dân chủ gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

 

Trao đổi về việc thực hiện QCDCCS của đơn vị, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Để thực hiện hiệu quả QCDCCS, Đảng ủy Quân sự quận đã quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về xây dựng và thực hiện QCDCCS, trọng tâm là Chỉ thị 30-CT/TW năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự quận đã chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt QCDCCS.

 

Thông qua đó, cán bộ, nhân viên cơ quan nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS, coi đây là nhân tố quan trọng để mở rộng và thực hiện đầy đủ quyền dân chủ. Song song với đó, đề cao kỷ luật, không để nảy sinh những hiện tượng vi phạm quyền dân chủ hay dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ thực hiện các hành vi trái với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ đều xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo và thực hiện QCDCCS.

 

Quá trình thực hiện QCDCCS luôn gắn với nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, phê bình và tự phê bình.  Hàng tháng, chúng tôi duy trì đều đặn sinh hoạt Ngày Chính trị-văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, mọi quân nhân được biết, được tham gia ý kiến và được kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị. Việc “Học tập và làm thep tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong cán bộ, đảng viên, thể hiện trong lời nói và hành động, nhất là tính gương mẫu và chất lượng hiệu quả công tác. 


Được biết, Đảng ủy Quân sự quận còn phối hợp với các ban, ngành của quận triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào có nội dung thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động như: Phối hợp với các đơn vị quân đội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng nhà tình nghĩa; Phong trào “Hiến máu nhân đạo”; Phong trào “Phòng chống ma túy”; Phong trào “Xóa đói giảm nghèo” và “Đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động kết nghĩa giữa Ban CHQS quận Đống Đa với Ban CHQS huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên…


Bên cạnh đó, quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa “Năm dân vận chính quyền” 2018, 2019, Ban CHQS quận đã tập trung quan tâm đến công tác tiếp dân như: Củng cố phòng tiếp dân, đầu tư cơ sở vật chất, công khai thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết các lĩnh vực, công tác chính sách, khen thưởng tồn đọng, thủ tục đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh…Cụ thể, Ban CHQS quận phân công lịch tiếp dân đối với lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan; giáo dục thái độ trách nhiệm, ý thức tiếp đón, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp tiếp công dân. Ngoài ra để thuận tiện cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia ý kiến đóng góp, Ban CHQS quận tổ chức các kênh thông tin, thông báo công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy để mọi quân nhân có thể trực tiếp phản ánh tình hình; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành và giải quyết công việc, bảo đảm nhanh, gọn, hiệu quả. 


Nhờ thực hiện tốt QCDCCS mà trong hơn một năm qua, Ban CHQS quận Đống Đa không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt là không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh. Ban CHQS quận chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.


Phúc Nguyên

 

Tin khác