Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS quận Ba Đình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở         

; đăng: 09:22, 12/07/2019; công bố ngày: 00:00, 12/07/2019; truy cập 1537 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS quận Ba Đình.

 

Thượng tá Phạm Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS quận thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của trên về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (Chỉ thị số 30, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 590, ngày 04/10/2010 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội”…), gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết của các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên. Qua đó, để mọi quân nhân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế, từ đó, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng hàng tháng, quý, 6 tháng, năm đều đưa việc lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở là nội dung quan trọng.


Được biết, để Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện hiệu quả, trước hết, Đảng ủy, Ban CHQS quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy, Chính trị viên với Chỉ huy trưởng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ chủ trì thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trước cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan, nói đi đôi với làm. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, đã phát huy tốt trí tuệ của tập thể, đóng góp ý kiến vào các nội dung, biện pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.


Một trong những biện pháp được Đảng ủy, Ban CHQS quận chú trọng đó là thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, gắn quản lý đảng viên nơi công tác với sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Hàng tháng tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, nhân viên; hằng năm đều tiến hành trao đổi thông tin với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú về thực hiện việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương để kịp thời uốn nắn, giáo dục.

 

Cùng với đó, tổ chức đối thoại dân chủ kết hợp với thực hiện Ngày chính trị, văn hóa tinh thần giữa chỉ huy với cán bộ, nhân viên theo quy định. Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên với tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở, nghiêm túc trao đổi những vấn đề về yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên, đồng thời, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất đó. Do vậy, đã tạo được bầu không khí cởi mở, gần gũi, sự đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Những năm qua, Ban CHQS quận Ba Đình không có hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức, gia trưởng, độc đoán, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra.


Tại hội nghị nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Ban CHQS quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao Đảng ủy, Ban CHQS quận đã chủ động, kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác cán bộ, quân lực, tài chính, xăng dầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, dân vận, chấm điểm thi đua, quản lý tài sản công…theo đúng chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm cụ thể, chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện ở các cấp, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng bộ, cơ quan. 


Việc phát huy tốt Quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh tại Ban CHQS quận Ba Đình. Kết quả nổi bật, năm 2015, Ban CHQS quận được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng; năm 2016, 2017 được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc Phong trào Thi đua; năm 2018 được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.


Ngọc Quang

 

Tin khác