Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS huyện Thanh Oai: Phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên         

; đăng: 10:33, 07/08/2019; công bố ngày: 00:00, 07/08/2019; truy cập 1264 lượt;

 

QPTĐ-Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thanh Oai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), tạo sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

 

 

Dân chủ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Ảnh: M.Quang

 

Theo đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là Chỉ thị 1519 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện QCDCCS trong LLVT Thủ đô Hà Nội. Qua đó, xác định quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên trên các mặt công tác và bảo đảm đời sống; giải quyết được những vấn đề thắc mắc trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, củng cố tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đảng ủy, Ban CHQS huyện chú trọng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên trong các nhiệm vụ; coi đó là mặt công tác cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, nhân viên thực hiện tốt quyền lợi, trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật và chất lượng công việc. Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt đến 100% cán bộ, nhân viên đơn vị các quy định, chủ trương mới, để có nhận thức đúng đắn và thực hiện có chất lượng trên từng chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy được trí tuệ, vai trò trách nhiệm, quyền làm chủ và sự thống nhất cao của mọi quân nhân trong đơn vị, tạo ra bầu không khí dân chủ, đoàn kết; huy động được mọi nguồn lực để xây dựng đơn vị.


Xác định thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy có vai trò to lớn quyết định đến chất lượng thực hiện QCDCCS trong đơn vị, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quan tâm tổ chức giáo dục quán triệt cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhận thức đúng nội dung, ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc thực hiện QCDCCS thông qua chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định trên các mặt, các lĩnh vực công tác.
Để cụ thể hóa các nội dung của QCDC, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của quân nhân, mối đoàn kết, kỷ luật trong đơn vị; niềm tin của cán bộ, nhân viên được củng cố vững chắc, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng thời, Đảng ủy xây dựng quy chế lãnh đạo của Đảng ủy trên các mặt công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo các chi bộ bổ sung, kiện toàn quy chế lãnh đạo, phân công trách nhiệm cho cá nhân phụ trách từng lĩnh vực công tác. Ban CHQS huyện xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định chức trách, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trên các mặt công tác; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ hội họp, giao ban; kiểm tra nắm tình hình đơn vị; chế độ phản ánh, báo cáo; các chế độ tiêu chuẩn chính sách. Cán bộ, nhân viên được chỉ huy gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc của các tập thể, cá nhân. Đơn vị chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất giữa chỉ huy với cơ quan, đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Cùng với đó, Ban CHQS huyện mở rộng và phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân (HĐQN). Đơn vị duy trì hoạt động của HĐQN có nền nếp, đúng quy định. Hàng tháng, tiến hành sinh hoạt HĐQN, tập thể quân nhân theo quy định; tiến hành sinh hoạt đối thoại giữa chỉ huy với cán bộ, nhân viên cơ quan. Trong sinh hoạt tập thể, quân nhân tập trung vào: Dân chủ về quân sự, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế-đời sống.

 

Thông qua hoạt động của HĐQN, mọi cán bộ, nhân viên thể hiện trực tiếp quyền lợi của mình trước những vấn đề hoạt động của cơ quan; đồng thời đề xuất những nội dung, biện pháp để thực hiện quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đơn vị; qua đó tạo không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ; làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, nhân viên; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD.


Khánh Hà

 

Tin khác