Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS huyện Quốc Oai: Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh         

; đăng: 15:43, 03/09/2019; công bố ngày: 00:00, 03/09/2019; truy cập 777 lượt;

 

QPTĐ-Trong 10 năm qua (2009-2019), Ban CHQS huyện Quốc Oai đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó góp phần để huyện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 

 

Ban CHQS huyện Quốc Oai phối hợp khám bệnh cho đối tượng chính sách xã Sài Sơn.

 

Thượng tá Phùng Đức Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quốc Oai chia sẻ: “Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng hàng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh (QP-AN) trong từng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động các tầng lớp nhân dân và cán bộ các cấp, các ngành; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm, đó là: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường tiềm lực QP-AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


Hằng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác giáo dục QP-AN được đẩy mạnh. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện thường xuyên được kiện toàn, hoạt động theo đúng quy chế. Mỗi thành viên được phân công rõ từng mảng nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể nên phát huy hiệu quả rõ rệt. Nét nổi bật đó là huyện chú trọng hướng về cơ sở, bồi dưỡng mở rộng đối tượng thôn, tổ đội trưởng, cán bộ xã, thị trấn, các chức sắc, chức việc tôn giáo; trưởng họ tộc, cán bộ giáo viên chưa là đảng viên, học sinh trong hệ thống nhà trường trên địa bàn huyện…tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.


Quán triệt phương châm xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở, địa phương xây dựng lực lượng DQTV đúng Luật DQTV và quy định, hướng dẫn của trên, bảo đảm tỷ lệ, thành phần; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ; tổ chức biên chế, sắp xếp cho các đầu mối đơn vị bảo đảm gần, gọn địa bàn, tỷ lệ đúng, gần đúng chuyên nghiệp quân sự cao.


Từ năm 2009-2019, toàn huyện đã tổ chức 1 lần diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 1 lần diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và 42 lượt xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng cho trên 30.000 lượt đồng chí; đăng ký nghĩa vụ quân sự cho gần 15.000 công dân tuổi 17; tổ chức 130 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, 4 và giáo dục QP-AN cho trên 62.000 lượt học sinh các trường THPT trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Trong những năm tới, huyện Quốc Oai tập trung xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần vững chắc; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” là cốt lõi, trong đó xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn các thành phần trong thế trận trong khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật mới vào sản xuất và kinh doanh, phát triển nông nghiệp đô thị, gắn phát triển kinh tế với đầu tư cho công tác QP-AN. 


Thùy Anh

Tin khác