Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS huyện Mỹ Đức: Quản lý chặt chẽ sĩ quan dự bị trên địa bàn         

; đăng: 08:28, 01/11/2019; công bố ngày: 00:00, 01/11/2019; truy cập 316 lượt;

 

QPTĐ-Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị (SQDB) Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ SQDB, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức giác ngộ cách mạng làm lực lượng nòng cốt cùng nhân dân và LLVT huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

 

 

Huy động, huấn luyện lực lượng sĩ quan dự bị.

 

Theo đó, Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác động viên, do vậy các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị cơ sở được ban hành đầy đủ kịp thời; làm cơ sở để triển khai thực hiện Nghị định. Cùng với đó, Ban CHQS huyện còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và SQDB. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của SQDB ngày càng được nâng lên trong chấp hành thực hiện nhiệm vụ huy động tham gia huấn luyện hàng năm, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh.


Thượng tá Lê Bá Ngọc, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Sau khi nhận được thông báo chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời tổ chức thẩm tra, xác minh chính trị; phối kết hợp tổ chức khám sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi đào tạo từ các nguồn đúng, đủ chỉ tiêu hàng năm trên giao. Các đồng chí được cử đi đào tạo từ các nguồn đúng quy định, yên tâm học tập, được cán bộ quản lý và nhà trường nhận xét đánh giá cụ thể, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Huyện Mỹ Đức là huyện hạng 1, được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao chỉ tiêu hơn 300 SQDB đã biên chế cho 8 đơn vị dự bị động viên của Bộ như: Lữ đoàn 134, BTL Thông tin liên lạc; Kho J106, Tổng cục kỹ thuật; Trung tâm huấn luyện đào tạo-hạ sĩ quan pháo binh; các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội như: Trung đoàn 854, Sư đoàn 301…Để xây dựng lực lượng SQDB vững mạnh, hàng năm, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn những người có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ phù hợp để tiến hành đưa đi đào tạo.

 

Trong công tác quản lý, Ban CHQS huyện thực hiện quản lý chất lượng, số lượng, quản lý bổ sung hồ sơ, đăng ký bổ sung SQDB đầy đủ thông tin, có số liệu chính xác, kịp thời hướng dẫn Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ rà soát quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng chính xác về chuyên môn nghiệp vụ của từng SQDB. Tổ chức tập trung sinh hoạt đơn vị, thông báo tình hình, chi trả phụ cấp trách nhiệm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn trong việc đăng ký, quản lý cũng như tập trung huấn luyện. Chất lượng huấn luyện đội ngũ SQDB khung B của các đơn vị DBĐV ngày càng được nâng cao; qua kiểm tra hàng năm đều đạt kết quả cao; trình độ SSCĐ của đội ngũ SQDB được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phúc Nguyên

 

Tin khác