Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS huyện Mê Linh: Chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng         

; đăng: 09:37, 04/02/2020; công bố ngày: 00:00, 04/02/2020; truy cập 564 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2019, Ban CHQS huyện Mê Linh đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện.

 

 

Kiểm tra điều lệnh đội ngũ

trong Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên xã, thị trấn huyện Mê Linh.

 

Nói về những kết quả nổi bật của huyện trong công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua, Trung tá Lưu Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các đợt thi đua cao điểm; tập trung hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

 

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quốc phòng toàn dân, làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ các cấp, các tầng lớp nhân dân và LLVT địa phương về quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Tìm hiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, chúng tôi được biết, huyện Mê Linh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 34%. Toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 1.056 người thuộc đối tượng 4.

 

Đối với nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019, Ban CHQS huyện làm tốt việc tham mưu với Ban Chỉ đạo diễn tập huyện chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn các xã: Tiền Phong, Liên Mạc, Kim Hoa triển khai làm công tác chuẩn bị, luyện tập và tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch; chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự cho xã Vạn Yên. Kết quả 4/4 đơn vị đạt giỏi. Đối với công tác huấn luyện, Ban CHQS  huyện tiến hành huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.


Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã chủ động kiện toàn Ban CHQS các đơn vị DQTV; tiến hành bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ DQTV theo đúng nguyên tắc; kết hợp chặt chẽ giữa chi trả phụ cấp trách nhiệm với quản lý nắm tình  hình lực lượng dự bị động viên; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện nền nếp. Đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 20 gia đình chính sách với số tiền 20 triệu đồng.

 

Đồng thời chủ động phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 đối tượng chính sách, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7...

 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu; rà soát, thực hiện tốt việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; quán triệt sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

Đồng thời, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Thùy Anh

 

Tin khác