15 tập thể, 16 cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến         

; đăng: 19:07, 30/05/2019; công bố ngày: 00:00, 30/05/2019;

 

QPTĐ-Ngày 29-5, Đảng ủy Sư đoàn 301 tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự phát biểu chỉ đạo. 

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

tham quan trưng bày mô hình học cụ, giáo án huấn luyện tại Sư đoàn Bộ binh 301.  

 

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Sư đoàn 301 đã nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và giá trị to lớn của Cuộc vận động; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao. Chất lượng chính trị, sức mạnh và trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên rõ rệt...

 

 

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao những thành tích đã đạt được, đồng thời, đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 301 cần thường xuyên quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đưa việc sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác trở thành nền nếp của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đơn vị VMTD...


Tại Hội nghị có 15 tập thể, 16 cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Hoàng Hải

Tin khác