Lan tỏa nét đẹp Người chiến sĩ Thủ đô         

; đăng: 20:21, 14/05/2020; công bố ngày: 00:00, 14/05/2020;

 

QPTĐ-Chương trình số 04-CTr/ĐU ngày 23/3/2016 về “Thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô” là sự cụ thể hóa khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nay là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”  thời kỳ mới, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, mang lại hiệu quả cao.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

 

Nội dung chương trình nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ Thủ đô có phẩm chất “Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh” rèn luyện lối sống văn hóa của người chiến sĩ Thủ đô, với nét đẹp là: Bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, giỏi về trình độ chuyên môn, có kiến thức toàn diện về pháp luật, văn hóa, có sức khỏe tốt, tác phong chính quy mẫu mực, giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự... Từ nhận thức xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô vừa là động lực vừa là giải pháp quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tu dưỡng, rèn luyện, vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp hiệu quả; gắn thực hiện Chương trình với quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào của Quân đội và Thành phố, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.


 Trên cơ sở mục tiêu, nội dung xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô, các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng loại hình đơn vị gắn với thực hiện nếp sống văn minh; tích cực thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”; thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội...; hằng tháng, quý, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nhận xét, rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được để từng người phấn đấu, lấy đó làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng. Cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”…, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong lực lượng vũ trang.


Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các mặt công tác, tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, Trường Quân sự có Phong trào “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm”; Đoàn Thanh niên có Phong trào “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; Phụ nữ có Phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”,...các phong trào được gắn kết chặt chẽ với nhau và được tổ chức sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người, mọi tổ chức thi đua xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã quan tâm, đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, củng cố hệ thống phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, tủ sách, tủ sách pháp luật, sân bãi, dụng cụ thể thao đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”...


Với các nội dung, biện pháp trên, kết quả xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng chính quy, mẫu mực, ứng xử văn minh, lịch sự, mang mặc thống nhất. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cũng như các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 

Đặc biệt, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội song Người chiến sĩ Thủ đô, trên từng cương vị công tác luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không sa ngã, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, “mình vì mọi người”, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong 5 năm qua (2015-2020), tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của đơn vị giảm, còn dưới 0,2%, không có kỷ luật nghiêm trọng, nhiều cơ quan, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý; trong công việc luôn tận tụy, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng nhân dân.

 

Tiêu biểu như: Hình ảnh cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ Thủ đô dầm mình trong mưa lũ bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản của nhân dân ở huyện Chương Mỹ năm 2018; những bác sỹ quân y, những chiến sĩ tận tụy phục vụ nhân dân trong khu cách ly trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, những chiến sĩ lái xe thầm lặng trong đêm vận chuyển hàng trăm chuyến xe với trên 15.000 công dân Việt Nam và người nước ngoài từ Sân bay Nội Bài về các nơi cách ly, hết thời gian cách ly về các địa phương và các hoạt động cứu hộ cứu nạn, chữa cháy, rà, phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh..., những hành động tiêu biểu đó đã tô thắm thêm hình ảnh Người chiến sĩ Thủ đô-Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được nhân dân ghi nhận, quý trọng và tin yêu. 


Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô đạt hiệu quả, thời gian tới tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên, người chỉ huy các cấp, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện; phát huy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ truyền thống hiếu học của dân tộc, tạo thành phong trào, ý thức tự giác, nhu cầu học tập thường xuyên trong hoạt động, công tác hàng ngày, với tinh thần học suốt đời, học để làm việc, học để tiến bộ; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chí nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong Quân đội và địa phương; xây dựng các tổ chức quần chúng và HĐQN vững mạnh xuất sắc; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, quân nhân trên mọi lĩnh vực công tác trong xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô.

 

Đại tá Doãn Kim Tuyến,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tin khác