Rêu phủ chùa xưa         

; đăng: 09:59, 02/05/2019; công bố ngày: 00:00, 02/05/2019;

 

 

Người buông tiếng mõ, chim ngưng hót

Lá đổ xạc xào rối mặt sân
Chùa xưa, tường cũ mờ rêu phủ
Thị chín thơm lên những mấy lần.

                                      VŨ HÙNG

Tin khác