Chợ hoa         

; đăng: 10:02, 02/05/2019; công bố ngày: 00:00, 02/05/2019;

 

     

 

Anh qua phố nhỏ chợ hoa

Vừa quen vừa lạ, nhạt hòa mưa bay
     Người ta đôi lứa cầm tay
Một mình anh với hoa này là hai
    Ngẩn ngơ giữa phố hoa nhài
Mưa gội tóc, nhớ hương nhài vườn em.

                                               LÊ HUY HÒA

Tin khác