Tin trong nước

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII         

; đăng: 08:19, 03/06/2018; công bố ngày: 00:00, 03/06/2018;

 

QPTĐ-Ngày 31-5, tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 6, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

 

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7 đến 12-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7, Khoá XII đã thảo luận, cho ý kiến về một số đề án và vấn đề quan trọng. Sau khi nghiên cứu, thảo luận các hồ sơ đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua nội dung của 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội.

 

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã nghiên cứu, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.


Kết thúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tập trung công sức, trí tuệ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2018.


P.Linh

 

Tin khác