Tin trong nước

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023         

; đăng: 22:36, 05/04/2018; công bố ngày: 00:00, 05/04/2018; truy cập 2790 lượt;

 

QPTĐ-Trong 2 ngày (2 và 3-4), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.  

 

Đại hội đã tổng kết công tác Công đoàn và Phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 5 năm 2013-2018; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn và Phong trào công nhân 5 năm tới 2018-2023. Thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. 

 

 

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX.


Đại hội khẳng định: 5 năm qua, các tổ chức công đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng trong hoạt động thực tiễn, thực sự là hạt nhân vận động, tập hợp, chăm lo bảo vệ quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

 

Công đoàn cơ sở các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đưa cán bộ công đoàn tham gia vào các hội đồng của cơ quan, đơn vị như: Hội đồng tiền lương; thi nâng bậc; Hội đồng Thi đua khen thưởng; tham gia hoàn thiện các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động, nâng lương, chuyển ngạch, thi tay nghề bậc thợ và các quyền, lợi ích khác; giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; cử cán bộ công đoàn đi đào tạo tại các trường và bồi dưỡng tập huấn hàng năm. 100% cán bộ công đoàn đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành; 28 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 248 đồng chí là đảng viên và đã có hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do cấp trên và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức; tổ chức 34 lượt hội thi, hội thao từ cơ sở tới cấp Bộ Tư lệnh với các nội dung thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

 

Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với Giám đốc doanh nghiệp, Thủ trưởng đơn vị. Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, Hội nghị người lao động hàng năm được tổ chức nghiêm túc, đạt chất lượng tốt. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết và giám sát thực hiện có hiệu quả đem lại quyền lợi chính đáng, thiết thực cho người lao động. 100% tổ chức công đoàn thực hiện tham gia xây dựng, sửa đổi bố sung các quy chế, quy định, kế hoạch sản xuất kinh doanh, giáo dục-đào tạo của đơn vị; tham gia đóng góp hoàn thiện hệ thống các quy chế, nhiệm vụ đào tạo, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị.


Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho đoàn viên Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX.


Hà-Hải-Thể

 

Tin khác