Tin quân đội

Xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao (*)         

; đăng: 22:14, 28/05/2020; công bố ngày: 00:00, 28/05/2020; truy cập 533 lượt;

 

Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường trước ý đồ của các nước lớn đối với khu vực. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn của thế giới nhưng nguy cơ các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt; thiên tai, dịch bệnh có thể diễn biến bất thường. Biển Đông diễn biến phức tạp khó dự báo. Hiện nay, có 3 vấn đề đặt ra: (1) Thăm dò, khai thác, phát triển kinh tế biển; (2) Khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm; (3) Giữ được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

 

 

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị,

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Điều đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề với toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội là lực lượng nòng cốt.


Trong nước, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, chia rẽ, thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội; hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… nhất là trên internet và mạng xã hội. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị ở một số nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ gây mất ổn định.


Thủ đô Hà Nội có vị trí chiến lược trọng yếu đối với cả nước, là đầu não chính trị, trung tâm hành chính quốc gia, một trung tâm lớn về kinh tế-văn hóa, khoa học, đầu mối giao lưu quốc tế, đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để Thủ đô phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành động lực tăng trưởng phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước. Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội là địa bàn rất nhạy cảm về chính trị, luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, một địa bàn tập trung của nhiều tôn giáo lớn, các đối tượng cơ hội chống đối chính trị và hoạt động tình báo, gián điệp. Do vậy, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thủ đô có những yêu cầu rất cao, rất nặng nề.


Từ tình hình trên, tôi đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, thấy hết những thuận lợi, chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi; trong đó, cần tập trung thực hiện một số định hướng chính sau đây:


Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của QUTW, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 và Kết luận 64 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng, chiến lược Quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các luật Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên…


Tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan của Thành phố chỉ đạo, tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu cho QUTW, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố hệ thống công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.


Hai là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an Thành phố thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; chú trọng duy trì nghiêm các chế độ trực, nâng cao khả năng SSCĐ, sẵn sàng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời rà soát bổ sung và tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến; tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm chính trị, niềm tự hào là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô có bề dày truyền thống hết sức vẻ vang, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, sức mạnh chiến đấu; chủ động nhạy bén, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội của chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Thủ đô.


Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tin cậy về chính trị; coi trọng đào tạo, sử dụng hiệu  quả đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô phải làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. LLVT Thủ đô có nhiều điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là một trong những đơn vị mẫu mực, đi đầu về mọi mặt để toàn quân học tập và noi theo.


Bốn là, chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và LLVT Thủ đô. Gương mẫu thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu thực hiện để cấp dưới học tập, noi theo và tạo được chuyển biến rõ rệt bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực ở từng cá nhân và từng cơ quan, đơn vị.


Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực thực hiện nghị quyết, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cấp ủy và chỉ huy đơn vị. Xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ Thủ đô tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, có phẩm chất, năng lực toàn diện về cả chính trị, quân sự, kinh tế-xã hội, pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.


Do vậy, từ QUTW, Bộ Quốc phòng đến cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng các cấp phải có quyết tâm chính trị rất cao, phương pháp đúng, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để có kế hoạch, lộ trình và bước đi phù hợp;
Bộ Tư lệnh Thủ đô phải là nơi bồi dưỡng, rèn luyện, cung cấp nguồn cán bộ cho Bộ và toàn quân.


Thưa các đồng chí!


Đại hội còn nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ có chỉ đạo cụ thể, tôi chỉ đề nghị Đại hội nêu cao trách nhiệm, lựa chọn, bầu đúng những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, phấn đấu bầu 1 lần đủ số lượng, bảo đảm đúng nguyên tắc.


Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của LLVT Thủ đô Anh hùng qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là đơn vị mẫu mực, tiêu biểu của toàn quân.


QUTW, Bộ Quốc phòng trân trọng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để LLVT Thủ đô, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! 


* Đầu đề của Báo Quốc phòng Thủ đô

(Trích bài phát biểu của đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Tin khác