Tin quân đội

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020         

; đăng: 08:06, 24/04/2020; công bố ngày: 00:00, 24/04/2020; truy cập 490 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 23-4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;  phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Đại tá Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

 

 

Đại tá Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

kết luận Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. 

 

Trong 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về cải cách hành chính đến cấp ủy, người chỉ huy các cấp, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015 với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Trong quá trình triển khai, nhiều cấp ủy, chỉ huy đã phát huy tốt sự chủ động, tập trung sức lãnh đạo, huy động nhiều nguồn lực và sự tham gia tích cực của các lực lượng bảo đảm cho công tác cải cách hành chính đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tài chính công; đổi mới phương thức điều hành, hiện đại hóa hành chính và các nội dung công tác khác liên quan đến công tác cải cách hành chính. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 


Hội nghị cũng đã thống nhất đưa ra một số giải pháp về tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.


Hoàng Hải

       

Tin khác