Tôn vinh 62 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến         

; đăng: 22:09, 20/06/2019; công bố ngày: 00:00, 20/06/2019;

 

QPTĐ-Ngày 18-6, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019). 

 

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Bằng khen

cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. 


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 788- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nôi dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII).

 

Cuộc vận động đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân-dân trong toàn lực lượng. Các đơn vị đã có nhiều chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 5 năm qua đã có trên 120 tập thể, 246 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị được các cấp khen thưởng.


Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 39 tập thể, 23 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Thu-Luân-Thể

 

Tin khác