Tin quân đội

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội         

; đăng: 13:31, 10/03/2020; công bố ngày: 00:00, 10/03/2020; truy cập 304 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 6-3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng,

Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận buổi làm việc.


Báo cáo với Thượng tướng Trần Quang Phương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

 

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025.


Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gồm: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh (5 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền, trang trí khánh tiết; Tiểu ban Bảo vệ; Tiểu ban Bảo đảm phục vụ); Quyết định thành lập Tổ biên tập Văn kiện Đại hội; Quyết định thành lập 4 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội 18 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 30 Đảng bộ Quân sự các quận, huyện, thị xã; Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh; Kế hoạch triển khai tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh…Về văn kiện Đại hội, Tiểu ban Văn kiện đã chủ động chuẩn bị các dự thảo: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh vẫn đang tích cực triển khai thực hiện các phần việc bảo đảm tiến độ, thời gian Đại hội theo quy định.


Qua kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện Đại hội và nghe báo cáo, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho Đại hội của Đảng bộ Bộ Tư lệnh. Quá trình chuẩn bị các dự thảo được Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện biên soạn theo đúng trình tự, thu thập số liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan để xây dựng dự thảo báo cáo. Kết quả, dự thảo các văn kiện cơ bản đã bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ những nội dung theo yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy. 


Thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện hệ thống văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng. Trong đó, chú ý đến những vấn đề trọng tâm như: Chủ đề Đại hội, Bố cục báo cáo, đánh giá chung, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu, những giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Song song với đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành đại hội cấp Chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; phối hợp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân sự quận, huyện, thị xã theo kế hoạch của các Quận, Huyện, Thị ủy. Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh và LLVT Thủ đô, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


M.Quang-H.Thu

  

Tin khác