Tin quân đội

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019         

; đăng: 11:40, 16/08/2019; công bố ngày: 00:00, 16/08/2019; truy cập 3222 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 13-8, huyện Mỹ Đức đã tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009-2019). Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo.

 

 

UBND huyện Mỹ Đức tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích

trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.    

Ảnh: M.Huân

 


10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỹ Đức đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Nổi bật là phát huy vai trò tham mưu của Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

 

* Vừa qua, huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Trong 10 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đã đạt được những kết quả quan trọng; khu vực phòng thủ huyện từng bước được xây dựng vững chắc, hoạt động có hiệu quả; tiềm lực của khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường; công tác giáo dục quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 5 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

 


* UBND quận Nam Từ Liêm đã tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 29 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.


10 năm qua, khu vực phòng thủ (KVPT) quận từng bước được xây dựng vững chắc và hoạt động có hiệu quả; tiềm lực KVPT ngày càng được tăng cường. Công tác giáo dục QP-AN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Chất lượng tổng hợp của LLVT quận ngày càng được nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.


* Trên cơ sở kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, UBND quận Tây Hồ đã đề ra những nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp cụ thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo. Quận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QP-AN, xây dựng KVPT quận mạnh về kinh tế-xã hội, vững về QP-AN; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT quận, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, bảo vệ vững chắc KVPT quận.


* Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở của quận Đống Đa đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị Khoá X về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Có 16 tập thể và 16 cá nhân được UBND quận Đống Đa khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.


* Trong 10 năm qua, huyện Đông Anh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân không ngừng được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong 10 năm, toàn huyện đã báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 11.757 hồ sơ theo các Quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã chi trả cho 11.317 đối tượng với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng; tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT huyện đảm bảo chặt chẽ, an toàn về người và trang bị, vũ khí, khí tài, với sự tham gia của gần 3 nghìn người. Nhân dịp này, UBND huyện Đông Anh đã khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.


* Trong 10 năm qua, huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là KVPT huyện ngày càng được củng cố vững chắc, hoạt động có hiệu quả; sức mạnh tổng hợp của LLVT huyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân đảm bảo tốt. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện tốt cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.


* Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, huyện Đan Phượng đã triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách tích cực, đạt kết quả toàn diện. Các ngành, địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.


* 10 năm qua,  Đảng bộ, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cụ thể, hàng năm, quận Hoàn Kiếm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác xây dựng LLVT nhân dân địa phương được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


PV

 

Tin khác