Phát động đợt thi đua cao điểm: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”         

; đăng: 20:02, 11/04/2019; công bố ngày: 00:00, 11/04/2019;

 

QPTĐ-Sáng 9-4, Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019).

 

 

Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ký kết giao ước thi đua.     
 

Đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày (từ 7-4 đến 7-5) với nội dung, chỉ tiêu: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các cơ quan tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, nhất là đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng; sức mạnh tinh thần của dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

 

* Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” của LLVT huyện Quốc Oai nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công thông qua tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của LLVT huyện đề ra trong đợt thi đua là, hoàn thành  các nội dung huấn luyện theo kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông…


* Đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” của LLVT quận Hà Đông kéo dài 30 ngày, từ 7/4-7/5. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT quận làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, chỉ tiêu và thời gian đợt thi đua. Từ đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, tinh thần thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của Chính trị viên, người chỉ huy Ban CHQS các đơn vị DQTV trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đợt thi đua; duy trì khả năng SSCĐ cao; kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.


* Tiểu đoàn Trinh sát 20 vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”. Trong đợt thi đua, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện với các mục tiêu: Kiểm tra huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi; kết hợp chặt chẽ huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong đợt thi đua, Tiểu đoàn bảo đảm tốt vũ khí trang bị; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi có lệnh. 


PV-CTV

 

Tin khác