Tin quân đội

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội         

; đăng: 22:09, 28/05/2020; công bố ngày: 00:00, 28/05/2020; truy cập 2467 lượt;

 

QPTĐ-Vinh dự là những đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, mang những ý kiến tâm huyết góp ý vào các văn kiện, đồng thời lĩnh hội tinh thần, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra để quán triệt, triển khai thực hiện tại đơn vị trong thời gian tới. Báo Quốc phòng Thủ đô đã ghi lại một số ý kiến của các đại biểu.

 

 

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Ảnh: Hữu Thu

 

 

Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã

 

 

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội xác định: Nâng cao chất lượng thực hiện hiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là 1 trong 3 khâu đột phá. Tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn và sát với thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng hiện nay. Xuất phát từ mục tiêu chung trong phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, có trình độ, sức mạnh và khả năng SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, có thể thấy rõ chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số Ban CHQS xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Công tác quản lý, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao. 


Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng, trúng, hiệu quả, bởi vì với 579 Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương từ cơ sở; đồng thời, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ban CHQS. Từ những lý do đó, tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ của LLVT Thủ đô, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phạm Luân

 

Trung tá Trịnh Đình Đông, Chính ủy Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị  

 

 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là 1 trong 3 khâu đột phá. Trong đó, công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở lĩnh hội các chỉ tiêu, biện pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra,  Đảng ủy Trung đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị.


Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, phân loại chất lượng chính trị, tư tưởng của các đối tượng để có biện pháp giáo dục phù hợp, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá kết quả giáo dục chính trị. Đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, duy trì nghiêm chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục truyền thống, nhiệm vụ đơn vị và phổ biến giáo dục pháp luật, gắn giáo dục chính trị với quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội của cán bộ các cấp, giáo dục nâng cao nhận thức và làm chuyển hóa kiến thức thành hành động tự giác của cán bộ, chiến sĩ.

 

Coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cả về nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện có nền nếp chế độ bồi dưỡng tuần, tháng và tập huấn cán bộ, trọng tâm là nâng cao phương pháp sư phạm, khả năng liên hệ thực tiễn, định hướng tư tưởng trong giảng dạy chính trị. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp duy trì của tổ trưởng Tổ thảo luận. Bên cạnh đó, Trung đoàn đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, tự rèn của bộ đội, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tại đơn vị.

 
Văn Đức

 

Thiếu tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18
Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện

 

 

Trước hết tôi nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội. Nhận định, đánh giá về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong Báo cáo chính trị hoàn toàn khách quan và chính xác, phản ánh thực chất chất lượng kết quả lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các đơn vị đã làm tốt quán triệt, cụ thể hóa nguyên tắc, quan điểm, phương châm vào trong huấn luyện và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng chuyên ngành, từng đối tượng, sát với đối tượng tác chiến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện gắn với giáo dục chính trị và chấp hành kỷ luật. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện. Nâng cao chất lượng huấn luyện các loại vũ khí trang bị mới, huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên ngành sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn. 


Về phương hướng và giải pháp lãnh đạo công tác huấn luyện trong thời gian tới, tôi nhận thấy, cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Theo tôi, đây là giải pháp cần thiết và quan trọng, đòi hỏi cấp ủy các cấp cần quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có chất lượng hiệu quả công tác này. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ SSCĐ, cũng như các  kinh nghiệm trong xử trí tình huống chiến đấu. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đúng đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch.


Hữu Thu 

 

Thiếu tá Vũ Xuân Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 610
Tích cực tuyên truyền về kết quả Đại hội

 

 

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tiểu đoàn Thông tin 610 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, cơ động và SSCĐ cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn thông suốt trong mọi tình huống và tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về kết quả Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III.


Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng của LLVT Thủ đô. Kết quả của Đại hội trực tiếp quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong những năm tới. Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn, đại biểu của Tiểu đoàn Thông tin 610 tham dự Đại hội, bản thân luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong tham gia góp ý kiến tại Đại hội. Trong thời gian tới, tôi sẽ lĩnh hội toàn bộ nội dung của Đại hội, nhất là các chỉ tiêu, biện pháp, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đề ra để quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 

Đồng thời, bổ sung các kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình cho phù hợp với tinh thần nghị quyết Đại hội. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn đơn vị hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.


Cát Tường

 

Trung úy Đinh Xuân Linh, Chính trị viên Đại đội 16, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301
Phát huy sức trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội

 

 

Là một trong những đại biểu trẻ nhất tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025-một sự kiện chính trị trọng đại của LLVT Thủ đô, tôi rất vinh dự và tự hào, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi dự Đại hội.


Trên cương vị là một đảng viên, sĩ quan trẻ, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị của Đại hội và phương hướng trong thời gian tới mà Đại hội đã chỉ ra. Bản thân tôi nhận thấy, thông qua Đại hội, tôi đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động, ý thức rõ hơn vị trí, vai trò của người đảng viên, đại biểu tham dự Đại hội. Qua đây, tôi mong muốn các đảng viên trẻ trong Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện nay cần tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của người đảng viên, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng các cấp thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

 

Đồng thời, thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn; tự tin, mạnh dạn hơn, khẳng định được bản thân; từ đó, đóng góp, cống hiến nhiều cho cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, mỗi đảng viên cần nâng cao tính nêu gương, nghiêm khắc với bản thân hơn, “cần nói ít đi và làm nhiều hơn nữa”, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện cả về nhận thức và hành động. Có như vậy, mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Ngân Mỹ

Tin khác