Tin quân đội

Hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020: Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc         

; đăng: 21:34, 07/05/2020; công bố ngày: 00:00, 07/05/2020; truy cập 441 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2019, thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề: "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc"; các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh đã hưởng ứng sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ATVSLĐ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của người lao động đến công tác ATVSLĐ.

 

 

Xưởng sửa chữa tổng hợp, Cục Kỹ thuật thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. 

 Ảnh: Mạnh Huân

 

Cơ quan kỹ thuật các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp đồng bộ bảo đảm ATVSLĐ. Trong đó, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, trong lao động; đặc biệt là an toàn, phòng chống cháy nổ kho tàng, cơ sở kỹ thuật. Công tác huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật cho người lao động thường xuyên được quan tâm chú trọng đã huấn luyện và cấp Thẻ an toàn lao động cho các nhân viên kỹ thuật làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 

Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại, phụ cấp đặc thù cấp đúng đối tượng được hưởng. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật trước khi làm việc, tiếp xúc với vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, chất dễ nổ, dễ cháy đều được huấn luyện nắm vững quy trình kỹ thuật, quy định an toàn, nhất là đối tượng chiến sỹ mới, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị.

 

Vũ khí, đạn dược, lựu đạn, thuốc nổ sử dụng trong huấn luyện, diễn tập trước khi sử dụng đều được kiểm tra tình trạng kỹ thuật đúng quy định. Công tác thu hồi, quản lý, xử lý đạn dược, vật liệu nổ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các kho vũ khí, đạn được quản lý, sắp xếp, bảo quản, giữ gìn đúng quy định, có đầy đủ các trang, thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy nổ như bể cát, bể nước, hệ thống cứu hỏa liên hoàn của các kho VKTBKT.

 

Tủ cất giữ vũ khí, trang bị của các cơ quan, đơn vị, được quản lý chặt chẽ và được lắp đặt hệ thống khóa vòng cò theo mẫu thống nhất trong Bộ Tư lệnh. Công tác kiểm tra, phân loại, cách ly, thu hồi đạn dược, vật liệu nổ cấp 5 nguy hiểm được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Kỹ thuật về hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP, người lao động trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cục Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:


Cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức và người lao động về ATVSLĐ; nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ mất an toàn cao. Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 31/5/2020. 


Duy trì nghiêm túc việc huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình, quy định, kỹ thuật an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng huấn luyện chuyên sâu công tác an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp sử dụng máy móc, thiết bị; tiếp xúc với đạn dược, xăng dầu, thuốc phóng, thuốc nổ; những người làm việc ở các môi trường nguy cơ xảy ra mất an toàn, cháy nổ cao… thành thạo mọi thao tác, nắm vững và tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định an toàn, xác định tốt ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn trong môi trường làm việc.


Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định về bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ đối với các lực lượng tiếp xúc trực tiếp với vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường quản lý, sử dụng phương tiện cá nhân, phương tiện vận tải khi tham gia giao thông; quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; chấp hành nghiêm không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. 


Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động tại đơn vị. Tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ con người khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn ngoài vị trí đóng quân; thường xuyên kiểm tra thực hiện quy định trong công tác canh phòng, mang vũ khí, đạn trong canh gác bảo vệ, quản lý vũ khí, đạn sau diễn tập, huấn luyện bắn đạn thật, sử dụng vật liệu nổ; kiểm tra an toàn, phòng, chống cháy nổ đối với hệ thống kho tàng, trạm xưởng, phương tiện vận tải và máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


Thực hiện nghiêm việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê báo cáo tai nạn lao động theo quy định. Khi xảy ra các vụ tai  nạn lao động, cháy nổ phải báo cáo, điều tra, xác định nguyên nhân, rút kinh nghiệm kịp thời để có biện pháp khắc phục và thực hiện chế độ chính sách cho người bị nạn.


Làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020.


BBT

 

Tin khác