Tin quân đội

Giám sát việc thực hiện Chương trình số 05-Ctr/TU tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội         

; đăng: 13:56, 18/10/2019; công bố ngày: 00:00, 18/10/2019; truy cập 556 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 17-10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

 

 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kết luận buổi làm việc.


Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Sau 4 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu chương trình đề ra. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao.

 

Nổi bật là chủ động tham mưu từng bước xây dựng các công trình phòng thủ, các thành phần, thế trận trong khu vực phòng thủ được tăng cường so với nhiệm kỳ trước; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT Bộ Tư lệnh được nâng lênh một bước mới; nâng cao năng lực, khả năng tham gia công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy bài bản, chất lượng. Là đơn vị nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. LLVT  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được xây dựng theo hướng toàn dân, toàn diện, vững mạnh, đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

 

Đã cụ thể hóa 4 Đề án chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả thiết thực; nổi bật là đã đạt kết quả cao trên 6 nhiệm vụ cụ thể, đó là: Vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được nâng cao; Chủ động nắm tình hình, phối hợp với Công an Thành phố tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn; Xây dựng LLVT  Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa bàn; Tổ chức tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng công dân nhập ngũ được nâng cao, nhất là chất lượng về văn hóa, tham mưu và tổ chức đạt chất lượng cao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, sập đổ công trình…


Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao… Trước mắt bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong thời gian tới. Những kiến nghị của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các cơ quan của Thành ủy tiếp thu, đề xuất với Thành ủy tập trung giải quyết.


Văn Thể

Tin khác