Tin quân đội

Bộ Tư lệnh Công binh: Kiểm tra huấn luyện chuyên ngành đối với Tiểu đoàn Công binh 544          

; đăng: 19:05, 10/06/2019; công bố ngày: 00:00, 10/06/2019; truy cập 1740 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 4-6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Công binh do đồng chí Đại tá Trần Trung Hoà, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Công binh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra huấn luyện chuyên ngành đối với Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Công binh kiểm tra phương tiện huấn luyện, SSCĐ tại Tiểu đoàn Công binh 544.


 Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nắm tình hình nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị và công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chủ nhiệm Công binh; tình hình tổ chức biên chế, số, chất lượng cán bộ; kiểm tra nhận thức của cán bộ về công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến; các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện; quá trình triển khai nhiệm vụ huấn luyện của các đối tượng; xây dựng quản lý văn kiện huấn luyện chiến đấu...Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đánh giá, nhận xét cụ thể, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, kết hợp hướng dẫn đơn vị khắc phục những tồn tại trong công tác chỉ đạo và tổ chức huấn luyện.


Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, từ đầu năm đến nay, Tiểu đoàn Công binh 544 đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của chuyên ngành Công binh. Đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ trực và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thi công xây dựng công trình quốc phòng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, các dự án phát triển kinh tế-xã hội diễn ra trên địa bàn. Thời gian tới, Đoàn yêu cầu Tiểu đoàn  xác định đối tượng, huấn luyện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; huấn luyện nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên, chuyên môn kỹ thuật... 


Hữu Thu

 

Tin khác